cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

02/2014/LĐ-ST: Tranh chấp Bảo hiểm xã hội Sơ thẩm Lao động

  • 1631
  • 29

Tranh chấp bảo hiểm xã hội

08-08-2014
TAND cấp huyện

Đại diện ủy quyền của nguyên đơn - ông Đỗ Đức Đạo trình bày: thay đổi yêu cầu khởi kiện là chỉ yêu cầu bị đơn phải nộp tiền bảo hiểm xã hội chưa nộp là 21.206.362 đồng (hai mươi mốt triệu hai trăm lẽ sáu ngàn ba trăm sáu mươi hai đồng) của 04 lao động bao gồm các khoản tiền bảo hiểm xã hội từ tháng 09/2012 đến ngày 31/12/2012: 8.544.000 đồng, bảo hiểm y tế từ tháng 09/2012 đến ngày 31/12/2012: 9.000.000 đồng, và lãi phát sinh chậm nộp từ ngày 01/09/2012 đến ngày 31/5/2014 là 3.662.362 đồng.


03/2014/KDTM-ST: Tranh chấp Hợp đồng tín dụng Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1045
  • 25

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

24-07-2014
TAND cấp huyện

Đến hạn trả nợ ông BĐ_Nguyễn Ngọc Đông có đơn xin cho vay lưu vụ 03 kỳ và xin cho gia hạn nợ 01 kỳ và ngân hàng đã 03 lần cho vay lưu vụ và 01 lần cho gia hạn nợ, ngày đến hạn trả nợ cuối cùng là 09/01/2014. Nhưng đến thời hạn này ông BĐ_Đông và bà LQ_Khanh vẫn không trả nợ theo hợp đồng, nên ngày 09/01/2014 ngân hàng đã chuyển sang nợ quá hạn, lãi suất 0,845%/tháng. Tạm tính đến ngày 31/3/2014 ông BĐ_Đông và bà LQ_Khanh còn nợ ngân hàng số tiền 13.298.180 đồng, tiền gốc là 12.000.000 đồng, tiền lãi là 1.298.180 đồng.


18/2014/KDTM-ST: Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong hợp đồng mua bán hàng hóa Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2126
  • 27

Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán

17-06-2014
TAND cấp huyện

Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay nguyên đơn thay đổi yêu cầu, cụ thể nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải trả số tiền nợ lãi tính từ ngày 01/07/2013 đến ngày xét xử sơ thẩm (ngày 17/6/2014) là 11 tháng 13 ngày, lãi suất được tính theo mức lãi suất cho vay ngắn hạn thông thường của Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh GL là l0.5%/năm). Xét thấy, việc thay đổi yêu cầu về tiền lãi của nguyên đơn phù hợp với quy định pháp luật nên chấp nhận.


01/2014/KDTM-ST: Tranh chấp Hợp đồng mua bán hàng hóa (vật liệu xây dựng) Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 963
  • 16

Tranh chấp hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng

24-04-2014
TAND cấp huyện

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật thương mại 2005 thì bị đơn phải thanh toán cho nguyên đơn vào thời điểm nguyên đơn giao hàng hoặc giao chứng từ liên quan đến hàng hóa. Vì vậy, cần xử buộc BĐ_Công ty TNHH Anh Quang có nghĩa vụ trả cho NĐ_Công ty cổ phần Quang Minh số tiền nợ còn lại phát sinh từ hợp đồng mua bán là 473.065.468đ (Bốn trăm bảy mươi ba triệu không trăm sáu mươi lăm ngàn bốn trăm sáu mươi tám đồng) theo yêu cầu của NĐ_Công ty cổ phần Quang Minh là hoàn toàn phù hợp


01/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tín dụng Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 970
  • 17

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

24-04-2014
TAND cấp huyện

Đại diện Ngân hàng khởi kiện yêu cầu ông BĐ_Nguyễn Thành Trực và bà BĐ_Mai Thị Yến Như phải trả khoản nợ lãi 98.331.868 đồng, vốn gốc vay; đồng thời yêu cầu duy trì hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba số 262/2011/VCB.CĐ ngày 18/08/2011 được ký kết giữa NĐ_Ngân hàng Thương mại cổ phần Vĩnh Tâm – Chi nhánh CĐ với bà LQ_Thu để đảm bảo cho việc thi hành án.