cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

13/2017/KDTM-ST: Tranh chấp Hợp đồng kinh tế và hợp đồng hợp tác kinh doanh Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3038
  • 64

Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh

10-03-2017
TAND cấp huyện

Xét Hợp đồng vi phạm các quy định của pháp luật doanh nghiệp về mặt nội dung tại thời điểm ký kết hợp đồng, Điểm a Khoản 1 Điều 122 của Bộ luật Dân sự năm 2005 về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự về “Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự” và Khoản 2 Điều 86 của Bộ luật Dân sự năm 2005 về “Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân phát sinh từ thời điểm pháp nhân được thành lập và chấm dứt từ thời điểm chấm dứt pháp nhân”, như vậy Hợp đồng vô hiệu theo quy định tại Điều 127 và Khoản 1 Điều 410 của Bộ luật Dân sự năm 2005;


66/2017/KDTM-ST: Tranh chấp Hợp đồng cung cấp vật tư và thi công lắp đặt Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1271
  • 27

Tranh chấp Hợp đồng cung cấp vật tư và thi công lắp đặt

18-01-2017
TAND cấp huyện

Theo điều khoản Hợp đồng thì ngày 24/4/2014 bị đơn sẽ thanh toán cho nguyên đơn số tiền là 40% giá trị hợp đồng ngay sau khi Công ty Điện lực chủ quản ký nghiệm thu đóng điện. Tuy nhiên trên thực tế thì ngày nghiệm thu đóng điện là ngày 18/9/2014 (theo biên bản số 6779/BB-PCCL ngày 10/11/2014). Theo vậy thì nguyên đơn đã vi phạm thời gian là 4 tháng 16 ngày về quy định ngày hoàn chỉnh đưa vào sử dụng


01/2017/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng dịch vụ vận chuyển hàng hóa, thư tín Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1357
  • 15

Tranh chấp hợp đồng dịch vụ vận chuyển hàng hóa, thư tín

09-01-2017
TAND cấp huyện

Trong khoảng thời gian từ tháng 02/2016 đến ngày 07/4/2016, BĐ_Công ty Saigon Co tiếp tục đã sử dụng dịch vụ nhưng chưa hoàn tất nghĩa vụ thanh toán theo điều khoản thanh toán trong Hợp đồng dịch vụ khách hàng, tổng số tiền cước vận chuyển BĐ_Công ty Saigon Co chưa thanh toán là 21.608.494đ (Hai mươi mốt triệu sáu trăm lẻ tám ngàn bốn trăm chín mươi bốn đồng).


01/2013/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tín dụng Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1152
  • 17

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

21-01-2013
TAND cấp huyện

Hiện nay bà BĐ_Tống Thị Thanh còn nợ NĐ_Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân Hàng Bình Minh chi nhánh huyện MX, tỉnh ST vốn gốc là 60.000.000 đồng và tiền lãi tạm tính từ ngày 12/10/2010 đến ngày 01/10/2012 là 21.368.398 đồng. Tổng cộng vốn gốc và lãi là 81.368.398 đồng.


01/2013/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tín dụng Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 945
  • 12

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

14-01-2013
TAND cấp huyện

Đối với yêu cầu bán đấu giá tài sản thế chấp (thuộc sờ hữu của ông LQ_Trang Chấn Thành) đế thu hồi nợ trong trường hợp BĐ_Công ty TNHH TMXDKT Vỹ An không thanh toán nợ cho Ngân hàng, Hội đồng xét xử xét thấy: Do ông LQ_Trang Chấn Thành (là chủ sở hữu tài sản) đã thế chấp giá trị quyền sử dụng 317,7m2 đất ở tại thừa đất số 881, tờ bản đồ số 07 và toàn bộ giá trị tài sản trên đất là căn nhà một tầng trệt,