cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

37/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 3816
  • 86

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

11-07-2014
TAND cấp huyện

37/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1146
  • 45

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

11-07-2014
TAND cấp huyện

66/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 4561
  • 127

Đòi lại tài sản

05-11-2014
TAND cấp huyện

66/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 4704
  • 141

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

05-11-2014
TAND cấp huyện

664/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 2926
  • 90

Tranh chấp hợp đồng tặng cho nhà ở, quyền sử dụng đất ở

10-06-2014
TAND cấp tỉnh