cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

616/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2208
  • 65

Tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng

04-05-2016
TAND cấp huyện

Tuy nhiên, đến ngày 01/08/2014 NĐ_Công ty Tâm Lan đã đơn phương vi phạm hợp đồng khi tự ý ký “thỏa thuận chuyển giao Hợp đồng thuê” chuyển giao toàn bộ quyền và nghĩa vụ thực hiện hợp đồng đã ký với BĐ_Công ty Trà Lâm cho LQ_Công ty CP Tập Đoàn Quản lý BĐS Winston (dưới đây gọi tắt là LQ_Công ty Winston) trong khi chưa thông báo, và chưa được sự chấp thuận của BĐ_Công ty Trà Lâm bằng văn bản.


603/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thuê nhà Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1062
  • 16

Tranh chấp hợp đồng thuê nhà

29-04-2016
TAND cấp huyện

Về việc thực hiện hợp đồng cho thuê nhà, tính từ thời điểm thuê nhà (từ tháng 01/2010 đến 31/10/2014) là hơn 4 năm, tuy nhiên BĐ_Công ty Thiện Minh mới chỉ thanh toán tiền thuê nhà từ tháng 01/2010 đến hết tháng 11/2011. Bắt đầu từ tháng 12/2011 đến nay BĐ_Công ty Thiện Minh không thanh toán tiền thuê nhà và không nộp tiền thuế thu nhập cá nhân từ việc cho thuê nhà cho bà NĐ_Tú.


01/2014/LĐST: Tranh chấp trợ cấp thôi việc Sơ thẩm Lao động

  • 835
  • 30

Tranh chấp về tiền trợ cấp thôi việc

25-12-2014
TAND cấp huyện

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông NĐ_Lê Thành Toàn về việc “Yêu cầu thanh toán tiền trợ cấp thôi việc” đối với BĐ_Công ty cổ phần bến xe khách Tài Phát . Buộc BĐ_Công ty cổ phần bến xe khách Tài Phát có nghĩa vụ trả trợ cấp thôi việc cho ông NĐ_Lê Thành Toàn số tiền tổng cộng 60.817.000đ (sáu mươi triệu tám trăm mười bảy ngàn đồng); trong đó số tiền trợ cấp là 58.282.000đ, tiền lãi là 2.535.000đ .


2014/2016/KDTM-ST: Tranh chấp về vi phạm nghĩa vụ thanh toán Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1624
  • 27

Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán

27-09-2016
TAND cấp huyện

Ngày 05/10/2012, các bên ký văn bản xác nhận BĐ_Công ty Phú Phong còn nợ NĐ_Công ty Hong Yan số tiền là 94.175.502.362 đồng, thời hạn thanh toán là 31/12/2012, lãi suất chậm thanh toán là 12%/năm. Sau khi NĐ_Công ty Hong Yan nộp đơn khởi kiện, tại các bản tự khai, trình bày ý kiến, hòa giải bị đơn xác nhận còn nợ nguyên đơn số tiền là: 94.175.502.362 đồng


18/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tín dụng Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 930
  • 22

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

27-09-2014
TAND cấp huyện

Việc BĐ_Công ty TNHH thương mại Minh Anh không nộp Biên bản họp Hội đồng thành viên ngày 17/2/2011 khi yêu cầu công chứng tại LQ_Phòng công chứng số M Thành phố HCM (Như bản đã chỉnh sửa khi nộp cho Ngân hàng) vấn đề chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của các văn bản này thuộc về BĐ_Công ty TNHH thương mại Minh Anh.