cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

1447/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2122
  • 25

Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh

17-11-2016
TAND cấp huyện

Đối với tiền lãi chậm thanh toán NĐ_Tổng công ty Văn hóa Đông Đô yêu cầu BĐ_Công Ty CP Quốc Tế Hoa Vỹ phải có trách nhiệm thanh toán tiền lãi chậm thanh toán theo lãi suất nợ quá hạn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Quận Y theo thỏa thuận trong hợp đồng được ký giữa hai bên là phù hợp với Điều 306 Luật Thương Mại nên được chấp nhận.


1382/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 957
  • 31

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm khác

21-10-2016
TAND cấp huyện

Ngày 15/10/2012 BĐ_Công ty Việt Tiên cam kết ngày cuối cùng thanh toán hết số phí bảo hiểm còn nợ cho NĐ_Công ty Viễn Chinhg là ngày 31/01/2013. Tuy nhiên, đến thời Điểm hiện nay BĐ_Công ty Việt Tiên chưa thanh toán số phí bảo hiểm còn nợ là 71.177.200 đồng cho NĐ_Công ty Viễn Chinh. Do đó buộc NĐ_Công ty Viễn Chinh phải khởi kiện ra tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.


2148/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (thùng giấy carton) Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1112
  • 10

Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (thùng giấy carton)

18-10-2016
TAND cấp huyện

Ngày giao hàng cuối cùng là ngày 30/10/2013. Nhưng đến khi đơn khởi kiện được nộp ngày 23/5/2014, BĐ_Công ty Sunday vẫn chưa thanh toán số tiền còn lại 188.920.174 đồng cho NĐ_Công ty TNHH Phước Tâm là vi phạm Điều 50, Điều 55 Luật thương mại về nghĩa vụ thanh toán. Do đó, NĐ_Công ty TNHH Phước Tâm yêu cầu BĐ_Công ty Sunday trả số tiền còn lại là 188.920.174 đồng ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật là có cơ sở để chấp nhận.


1240/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (bê tông) Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 660
  • 16

Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (bê tông)

16-09-2016
TAND cấp huyện

Về tiền lãi nợ quá hạn, do việc chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán của BĐ_Công ty TNHH Trần Thế Thanh đối với NĐ_Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bê tông Huy Hà, căn cứ vào Điều 4 của Hợp đồng số 107/2012/HĐMB/CPHH và căn cứ vào ‘Biên bản tính lãi nợ quá hạn” tính đến hết ngày 16/5/2016, theo đó BĐ_Công ty TNHH Trần Thế Thanh phải trả cho NĐ_Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bê tông Huy Hà số tiền lãi nợ quá hạn phát sinh do chậm thanh toán là 532.792.497 đồn


216/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (Lông mi nhân tạo) Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1564
  • 16

Tranh chấp mua bán hàng hóa khác

23-05-2016
TAND cấp huyện

Về quan hệ pháp luật: tranh chấp giữa bà NĐ_Nguyễn Mộng Nhi và bà BĐ_Lưu Thị Minh là “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” được quy định tại Điều 24 Luật Thương mại. Trong đó, các bên tham gia giao dịch đều có mục đích lợi nhuận và một bên có đăng ký kinh doanh là hộ Kinh doanh của bà NĐ_Nguyễn Mộng Nhi theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 41R8014199