cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

05/2017/KDTM-PT: Tranh chấp Hợp đồng dịch vụ Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1919
  • 81

Tranh chấp hợp đồng cung ứng dịch vụ

20-06-2017
TAND cấp tỉnh

Thực tế, BĐ_Công ty Thái Minh chưa chuyển cho NĐ_Công ty Sơn Hạ bât cứ khoản tiền nào để thực hiện 02 hợp đồng quảng cáo đã ký trên. Do đó, nội dung kháng cáo trên của BĐ_Công ty Thái Minh là không có căn cứ. Bản án sơ thẩm xác định lỗi dẫn đến việc 02 Hợp đồng kinh tế số 25 và số 26 nêu trên bị chấm dứt (bị hủy bỏ) là hoàn toàn do lỗi của BĐ_Công ty Thái Minh là có cơ sở pháp lý.


43/2017/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng Tư vấn Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 936
  • 35

Tranh chấp hợp đồng dịch vụ tư vấn

06-01-2017
TAND cấp huyện

Theo quy định tại Khoản 10.1 Điều 10 của họp đồng thì BĐ_Công ty Vạn Tường không hoàn thành nghĩa vụ của hợp đồng là do sự kiện bất khả kháng. Tháng 3/2012, NĐ_Công ty Định An đã có công văn đề nghị chấm dứt họp đồng tư vấn số 24/2011/HĐ-VPG, BĐ_Công ty Vạn Tường đồng ý việc chấm dứt hợp đông. Tông sô tiên mà BĐ_Công ty Vạn Tường đã chi ra đê thực hiện họp đồng là 348.575.600 đồng nhiều hơn số tiền NĐ_Công ty Định An đã tạm ứng.


01/2016/LĐST: Yêu cầu hủy quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và bồi thường thiệt hại Sơ thẩm Lao động

  • 1229
  • 65

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

22-11-2016
TAND cấp huyện

Ngày 27/02/2014, chị sinh con thứ hai và nghỉ chế độ thai sản đến ngày 31/8/2014 theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 16/4/2015, BĐ_HDC ra quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do kinh tế. Chị cho rằng đây là lý do không chính đáng, nên không đồng ý với quyết định trên.


1459/2016/KDTM-ST: Tranh chấp Hợp đồng cung cấp và lắp đặt thi công hệ thống đường ống máy lạnh, hệ thống Camera và âm thanh thông báo Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 841
  • 11

Tranh chấp Hợp đồng cung cấp và lắp đặt thi công hệ thống đường ống máy lạnh, hệ thống Camera và âm thanh thông bá

22-11-2016
TAND cấp huyện

Về Bảng nghiệm thu khối lượng quyết toán đối với hệ thống đường ống đồng , là có sự chênh lệch so với bảng quyết toán (NĐ_Công ty Phú Thành tính khối lượng để qui ra số tiền để thanh toán căn cứ theo bảng tổng hợp vật tư có chênh lệch về con số so với bản nghiệm thu khối lượng quyết toán). Tương


1447/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2283
  • 25

Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh

17-11-2016
TAND cấp huyện

Đối với tiền lãi chậm thanh toán NĐ_Tổng công ty Văn hóa Đông Đô yêu cầu BĐ_Công Ty CP Quốc Tế Hoa Vỹ phải có trách nhiệm thanh toán tiền lãi chậm thanh toán theo lãi suất nợ quá hạn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Quận Y theo thỏa thuận trong hợp đồng được ký giữa hai bên là phù hợp với Điều 306 Luật Thương Mại nên được chấp nhận.