cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

214/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 3314
  • 148

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

11-02-2015
TAND cấp huyện

214/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 991
  • 30

Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, đất

11-02-2015
TAND cấp huyện

07/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1015
  • 35

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

03-02-2015
TAND cấp huyện

31/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 3803
  • 231

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

23-01-2015
TAND cấp huyện