cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

53/2007/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 617
  • 9

Tranh chấp hợp đồng mua bán gỗ

08-06-2007
Tòa phúc thẩm TANDTC

100/2008/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2347
  • 83

Tranh chấp hợp đồng mua bán gỗ

12-08-2008
Tòa phúc thẩm TANDTC

31/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1108
  • 10

Tranh chấp hợp đồng mua bán gỗ

29-03-2007
TAND cấp tỉnh