cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

24/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán bê tông Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1195
  • 28

Tranh chấp hợp đồng mua bán bê tông

01-08-2014
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện và trình bày của nguyên đơn NĐ_Công ty cổ phần Minh Phát (gọi tắt là NĐ_Công ty Minh Phát): NĐ_Công ty Minh Phát và BĐ_Công ty TNHH Xây dựng Thanh Minh (gọi tắt là BĐ_Công ty Thanh Minh - Nay là BĐ_Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiết kế Xây dựng Thanh Minh) có hợp đồng cung cấp bê tông thương phẩm cho các công trình trạm bơm tăng áp Tam Phước, BH, ĐN, giá trị khối lượng hợp đồng tạm tính là 228.000.000 đồng. Thực hiện hợp đồng, NĐ_Công ty Minh Phát đã thực hiện cung cấp bê tông đúng theo cam kết hợp đồng. Ngày 10/8/2011, BĐ_Công ty Thanh Minh không tiếp nhận bê tông của NĐ_Công ty Minh Phát nữa và còn nợ NĐ_Công ty Minh Phát số tiền chưa thanh toán 160.500.000 đồng.


25/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán bê tông Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 392
  • 10

Tranh chấp hợp đồng mua bán bê tông

15-07-2014
TAND cấp huyện

Ngày 16/08/2011 NĐ_Công ty cổ phần Bê tông Phát Minh (gọi tắt là NĐ_Công ty Phát Minh) có ký kết hợp đồng mua bán số 047/HDMB/2011 với BĐ_Công ty cổ phần tập đoàn Quốc Thịnh (gọi tắt là BĐ_Công ty Quốc Thịnh) về việc cung cấp mặt hàng: bê tông trộn sẳn. Về phương thức thanh toán: bên mua sẽ trả chậm trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao nhận hàng xong của từng đợt hàng căn cứ vào biên bản nghiệm thu khối lượng và/hoặc hóa đơn bán hàng. Nếu bên mua thanh toán trễ hạn thì phải chịu lãi suất quá hạn là 2%/tháng.


85/2014/KDTM-ST: Tranh chấp Hợp đồng mua bán bê tông Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 350
  • 12

Tranh chấp hợp đồng mua bán bê tông

12-05-2014
TAND cấp huyện

NĐ_Công ty Xây dựng Linh Nga (TNHH) (Sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Linh Nga) và BĐ_Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xây Dựng Quốc Thịnh (Sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Quốc Thịnh) ký kết hợp đồng kinh tế số 247/12/HĐ-BT ngày 30/10/2012 với nội dung: NĐ_Công ty Linh Nga cung cấp bê-tông xi-măng cho công ty nguyễn Hoàng xây dựng công trình 195 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Thành phố HCM.


82/2014/KDTM-ST: Tranh chấp Hợp đồng mua bán bê tông Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 389
  • 9

Tranh chấp hợp đồng mua bán bê tông

09-05-2014
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn ngày 09/9/2013 và lời trình bày của ông Nguyễn Thành Thuộc, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn thì: NĐ_Công ty cổ phần vật liệu Hưng Tân (sau đây gọi tắt NĐ_Công ty Hưng Tân) là bên bán và BĐ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Xây dựng Tú Tuấn (sau đây gọi tắt BĐ_Công ty Tú Tuấn) là bên mua có ký hợp đồng kinh tế số 43.2012/VLNVS/HĐ ngày 13/8/2012 về việc mua bán bê tông trộn sẵn với qui cách và đơn giá qui định cụ thể trong hợp đồng, giao nhận tại công trình Cao ốc văn phòng Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn. Điều kiện thanh toán: dựa vào biên bản xác nhận khối lượng thực tế được ký kết giữa hai bên.


36/2012/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán bê tông Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 795
  • 16

Tranh chấp hợp đồng mua bán bê tông

21-09-2012
TAND cấp huyện

Trong đơn khởi kiện, tại các buổi làm việc, đại diện Nguyên đơn, NĐ_Công ty Cổ Phần Danco – Xí Nghiệp Bê Tông Danco trình bày: Nguyên đơn có ký hợp đồng cung ứng bê tông thương phẩm số 80/HĐKT-2009 ngày 27/10/2009 với Bị đơn để dùng cho công trình Trung tâm thể thao Thành phố Đà Nẵng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng trên, Nguyên đơn đã 03 lần cung ứng bê tông cho Bị đơn theo đúng tiến độ và chất lượng. Tổng giá trị là 237.326.000 đồng. Nguyên đơn đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho Bị đơn lần lượt vào các ngày 30/11/2009, 31/12/2009 và 22/01/2010. Bị đơn đã thanh toán được 200.000.000 đồng và hiện còn thiếu lại 37.326.000 đồng. Mặc dù Nguyên đơn đã nhiều lần yêu cầu Bị đơn thanh toán số nợ 37.326.000 đồng nhưng Bị đơn vẫn không thực hiện. Nay Nguyên đơn yêu cầu Bị đơn thanh toán số tiền trên ngay khi bản án có hiệu lực, không yêu cầu tính tiền lãi.