cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

24/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán bê tông Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 756
  • 6

Tranh chấp hợp đồng mua bán bê tông

01-08-2014
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện và trình bày của nguyên đơn NĐ_Công ty cổ phần SOMIA AB (gọi tắt là NĐ_Công ty SOMIA AB): NĐ_Công ty SOMIA AB và Công ty TNHH Xây dựng Đăng Hùng (gọi tắt là Công ty Đăng Hùng - Nay là BĐ_Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiết kế Xây dựng Hồng Hạc) có hợp đồng cung cấp bê tông thương phẩm cho các công trình trạm bơm tăng áp Tam Phước, BH, ĐN, giá trị khối lượng hợp đồng tạm tính là 228.000.000 đồng. Thực hiện hợp đồng, NĐ_Công ty SOMIA AB đã thực hiện cung cấp bê tông đúng theo cam kết hợp đồng. Ngày 10/8/2011, Công ty Đăng Hùng không tiếp nhận bê tông của NĐ_Công ty SOMIA AB nữa và còn nợ NĐ_Công ty SOMIA AB số tiền chưa thanh toán 160.500.000 đồng.


13/2013/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 531
  • 7

Tranh chấp hợp đồng mua bán bê tông

30-05-2013
TAND cấp huyện

Ngày 11/01/2012 NĐ_Công ty TNHH Bê tông Linh Nga có ký hợp đồng mua bán số SaLe/LCV/012-2012 cung cấp bê tông cho BĐ_Công ty TNHH Bê tông Minh An tại công trình nhà khách Thành uỷ TP. HCM, tổng giá trị tiền hàng là 1.832.409.949 đồng, BĐ_Công ty Minh An đã thanh toán 600.000.000 đồng còn lại 1.232.409.949 đồng kéo dài không trả nên NĐ_Công ty TNHH Bê tông Linh Nga khởi kiện yêu cầu Toà án buộc BĐ_Công ty TNHH Bê tông Minh An phải trả số tiền 1.232.409.949 đồng và tiền lãi do chậm thanh toán. Ngày 07/02/2013 BĐ_Công ty TNHH Bê tông Minh An có trả cho NĐ_Công ty TNHH Bê tông Linh Nga 250.000.000 đồng. Nay NĐ_Công ty TNHH Bê tông Linh Nga yêu cầu Toà án buộc BĐ_Công ty TNHH Bê tông Minh An trả ngay số tiền nợ còn lại là 982.409.949 đồng và tiền lãi chậm thanh toán tính từ ngày 03/5/2012 đến nay với mức lãi suất 1,5%/tháng là 260.819.939 đồng.


05/2013/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 337
  • 5

Tranh chấp hợp đồng mua bán bê tông

22-02-2013
TAND cấp huyện

Căn cứ Hợp đồng cung cấp bê tông số SALES/LCV/020-2012 ngày 13 tháng 02 năm 2012, giữa bên A là NĐ_Công ty TNHH Bê tông Tuyết Anh (NĐ_Công ty Tuyết Anh) và bên B là BĐ_Công ty TNHH Thương mại xây dựng Đầu tư phát triển nhà Đại Việt (BĐ_Công ty Đại Việt) có thỏa thuận việc cung cấp bê tông tại công trình 340 Tạ Quang Bửu, Quận 8. Căn cứ các điều khoản trong hợp đồng NĐ_Công ty Tuyết Anh đã thực hiện việc cung cấp bê tông theo các hóa đơn sau: - Hóa đơn số 006216 ngày 20/3/2012 với giá trị là 1.029.246.736 đồng; - Hóa đơn số 006567 ngày 15/4/2012 với giá trị là 48.228.750 đồng; - Hóa đơn số 007704 ngày 10/7/2012 với giá trị là 71.086.353 đồng. Tổng cộng 1.148.561.839 đồng.


21/2011/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 518
  • 7

Tranh chấp hợp đồng mua bán bê tông

19-09-2011
TAND cấp huyện

Trong đơn khởi kiện ngày 21/3/2011 và các lời khai trong qúa trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn NĐ_Công ty TNHH bê tông Linh Nga do bà Vũ Thị Tươi đại diện trình bày: NĐ_Công ty TNHH bê tông Linh Nga (NĐ_Công ty Linh Nga Việt Nam) có ký hợp đồng cung cấp bê tông với BĐ_Công ty Cổ phần Hưng Thịnh (BĐ_Công ty Hưng Thịnh) theo các hợp đồng số SALES/LCV/479 2009 ngày 04/11/2009 và hợp đồng số SALES/LCV/068 2010 ngày 16/3/2010. Theo đó BĐ_Công ty Hưng Thịnh đặt mua bê tông tươi từ NĐ_Công ty Linh Nga Việt Nam. Thực hiện hợp đồng, từ tháng 11/2009 đến tháng 6/2010 NĐ_Công ty TNHH bê tông Linh Nga đã nhiều lần giao hàng cho BĐ_Công ty Hưng Thịnh tại các công trình Xưởng Việt Ý ở Bình Dương và chung cư Tân Hương tại TP. Hồ Chí Minh. Tính đến thời điểm khởi kiện BĐ_Công ty Hưng Thịnh còn nợ số tiền hàng là 1.187.808.882 đồng. NĐ_Công ty Linh Nga Việt Nam đã nhiều lần yêu cầu nhưng BĐ_Công ty Hưng Thịnh vẫn không thanh toán số tiền nợ trên.


16/2012/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 760
  • 14

Tranh chấp hợp đồng mua bán bê tông

26-11-2012
TAND cấp huyện

Tại đơn khởi kiện và bản tự khai cùng các chứng từ kèm theo nguyên đơn NĐ_Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại SG (sau đây gọi tắt là nguyên đơn) có bà Đoàn Thị Thu Lành đại diện trình bày: Ngày 07 tháng 4 năm 2010 nguyên đơn và BĐ_Công ty Cổ phần xây dựng số 14 (sau đây gọi tắt là bị đơn) có ký hợp đồng số 01070410/SMC-HĐBT về việc cung cấp beton trộn sẵn và 03 phụ lục hợp đồng số 03201210/SMC-PLHĐ ngày 20/12/2010, số 11070311/SMC-PLHĐ ngày 07/03/2011, số 13010411/SMC-PLHĐ ngày 01/04/2011về việc điều chỉnh đơn giá beton.