cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

03/2012/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1171
  • 29

Tranh chấp mua bán hàng hóa khác

26-12-2012
TAND cấp tỉnh

Ngày 05/05/2008 NĐ_Công ty cổ phần Việt Hoa (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Việt Hoa) ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa số 80HD-08 và các phụ lục hợp đồng số 01 ngày 20/05/2009, số 02 ngày 01/09/2009 với BĐ_Công ty trách nhiệm hữu hạn Doanh Doanh (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Doanh Doanh) về việc mua bán lô máy điều hòa nhiệt độ hiệu Daikin. Theo thỏa thuận tại Điều 1, Điều 3 của hợp đồng và các phụ lục hợp đồng, tổng giá trị của hợp đồng đã bao gồm tH VAT là 204.536,20 USD; Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng đồng Việt Nam, được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra của Ngân hàng ngoại thương thành phố HCM tại thời điểm thanh toán.


15/2011/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa khác Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2957
  • 88

Tranh chấp mua bán hàng hóa khác

29-07-2011
TAND cấp huyện

Ngày 16/12/2010 NĐ_Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Trung Dũng (gọi tắt là NĐ_Công ty Trung Dũng) và BĐ_Công ty cổ phần truyền thông Minh Hằng (gọi tắt là BĐ_Công ty Minh Hằng) ký hợp đồng kinh tế số P063/HĐKT 2010 về việc mua hàng hóa là thiết bị viễn thông, hệ thống điện thoại hội nghị SoundStation 2 Conference phone, non- expandable, widisplay, số lượng là 8 cái với tổng trị giá của hợp đồng là 4,567.20 USD (bốn ngàn năm trăm sáu mươi bảy đô la mỹ và hai mươi cent) bao gồm VAT 10%, tương đương với 96.550.608 đồng Việt Nam (chín mươi sáu triệu năm trăm năm mươi nghìn sáu trăm lẻ tám đồng)


24/2011/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa khác Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 786
  • 12

Tranh chấp mua bán hàng hóa khác

30-09-2011
TAND cấp huyện

Tại đơn khởi kiện và bản tự khai cùng các chứng từ kèm theo, nguyên đơn NĐ_Công ty cổ phần địa ốc Bình Mình (sau đây gọi tắt là Công ty BMreal) có ông Nguyễn Trọng Dũng đại diện trình bày: Vào ngày 01/10/2009, Công ty BMreal và BĐ_Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng Hùng Anh (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Hùng Anh) có ký hợp đồng nguyên tắc số 10/2009/HĐ-VLXDTT về việc bên BĐ_Công ty Hùng Anh đồng ý mua các mặt hàng thép Pomina của Công ty BMreal.


17/2011/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa khác Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1017
  • 15

Tranh chấp mua bán hàng hóa khác

21-09-2011
TAND cấp huyện

Ngày 24/5/2007, Chi nhánh NĐ_Công ty TNHH công nghệ di động APP (Thành phố HN) và BĐ_Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Phúc Lộc ký hợp đồng nguyên tắc bán hàng qua đó xác lập quan hệ đại lý giữa “Bên bán” là NĐ_Công ty APP với “Bên mua” là BĐ_Công ty Phúc Lộc. Trong quá trình giao dịch, NĐ_Công ty APP đã tiến hành bán hàng hóa, giao hóa đơn bán hàng, thanh toán các khoản chiết khấu thương mại, các khoản giảm trừ khác theo đúng cam kết trong hợp đồng nguyên tắc, nhưng BĐ_Công ty Phúc Lộc không thanh toán tiền theo đúng thỏa thuận.


01/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa khác Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1638
  • 26

Tranh chấp mua bán hàng hóa khác

04-01-2016
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn NĐ_Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Ninh Hoà và trình bày của đại diện là ông Trần Thanh Long: Giữa NĐ_Công ty Ninh Hoà và BĐ_Công ty An Linh trước đây thường xuyên làm ăn với nhau. Trong năm 2013 NĐ_Công ty Ninh Hoà có nhận được đặt hàng của BĐ_Công ty Cổ phần An Linh theo đơn đặt hàng gửi qua fax hoặc gọi điện thoại, yêu cầu NĐ_Công ty Ninh Hoà cung cấp hàng đúc chi tiết theo quy cách và số lượng cụ thể do BĐ_Công ty An Linh đưa ra khi đặt hàng và yêu cầu NĐ_Công ty Ninh Hoà thực hiện. Thực hiện theo yêu cầu đặt hàng, NĐ_Công ty Ninh Hoà đã giao đủ số lượng hàng theo yêu cầu, tuy nhiên phía BĐ_Công ty An Linh lại không thanh toán tiền hàng cho NĐ_Công ty Ninh Hoà. Sau nhiều lần yêu cầu BĐ_Công ty An Linh thanh toán thì phía BĐ_Công ty An Linh có văn bản số 49/AL-TCHC ngày 01/8/2014 phúc đáp giấy đề nghị thanh toán của NĐ_Công ty Ninh Hoà xác định BĐ_Công ty An Linh còn nợ NĐ_Công ty Ninh Hoà số tiền hàng 43.509.950 đồng. Đến nay, BĐ_Công ty An Linh vẫn chưa thanh toán cho NĐ_Công ty Ninh Hoà do đó NĐ_Công ty Ninh Hoà khởi kiện yêu cầu BĐ_Công ty An Linh thanh toán số tiền 43.509.950 đồng và yêu cầu tính tiền lãi suất theo quy định pháp luật từ ngày 01/01/2014 đến ngày thanh toán xong số tiền nêu trên.