cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

02/2015/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa khác Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1358
  • 19

Tranh chấp mua bán hàng hóa khác

08-01-2015
TAND cấp huyện

Ngày 01/01/2010, NĐ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Anphale Việt Nam (gọi tắt là NĐ_Công ty Anphale) và ông BĐ_Lưu Vĩ Thức ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa số 217/2010/HĐMB (hàng hóa mua bán là các loại sản phẩm men, phụ gia và các nguyên liệu làm bánh).. Ngày 01/01/2011, hai bên ký kết Phụ lục hợp đồng số 0004/PLHĐ, theo Khoản 5 của Phụ lục hợp đồng, việc thanh toán tiền mua hàng hóa phải thực hiện như sau: 40 ngày kể từ ngày NĐ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Anphale Việt Nam phát hành hóa đơn. Quy trình bán hàng của công ty như sau: 1. Nhân viên bộ phận bán hàng nhận đơn hàng của khách qua điện thoại hoặc từ nhân viên kinh doanh, đơn hàng sẽ được ghi nhận lại trên Phiếu tiếp nhận đơn hàng hoặc Lệnh giao hàng.


36/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa khác Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1140
  • 18

Tranh chấp mua bán hàng hóa khác

17-09-2014
TAND cấp huyện

Ngày 20/5/2011, giữa NĐ_Công ty cổ phần mía đường Phúc Thịnh (sau đây viết tắt là NĐ_Công ty Phúc Thịnh) và công ty TNHH sản xuất – thương mại Anh Đăng (sau đây viết tắt là BĐ_Công ty Thanh Quân) có ký kết hợp đồng nguyên tắc số 2020/CPMĐLN, cụ thể, theo nội dung hợp đồng, NĐ_Công ty Phúc Thịnh bán cho BĐ_Công ty Thanh Quân 4.000tấn đường tinh luyện, 2.000tấn đường kính trắng cao cấp . Theo thỏa thuận tại Điều 4 hợp đồng nêu trên, BĐ_Công ty Thanh Quân phải thanh toán tiền mua hàng cho NĐ_Công ty Phúc Thịnh trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng, BĐ_Công ty Thanh Quân đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán.


169/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa khác Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 642
  • 11

Tranh chấp mua bán hàng hóa khác

22-08-2014
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện đề ngày 08/8/2013, nguyên đơn NĐ_Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ May Thiện (từ đây gọi tắt là NĐ_Công ty May Thiện) trình bày: Ngày 02/3/2011 NĐ_Công ty May Thiện và BĐ_Công ty cổ phần Xây dựng kỹ thuật điện Vinh Lương (từ đây gọi tắt là BĐ_Công ty Vinh Lương) ký hợp đồng kinh tế số 03/2011 HĐKT/SDSEC-AL. Theo hợp đồng trên thì BĐ_Công ty Vinh Lươnglà đơn vị cung cấp vật tư ống điện và phụ kiện cho NĐ_Công ty May Thiện để phục vụ thi công công trình Trung tâm điều hành và thông tin viễn thông điện lực Việt Nam. Giá trị hợp đồng là 882.178.599đ. Thực hiện hợp đồng trên, NĐ_Công ty May Thiện đã tạm ứng cho BĐ_Công ty Vinh Lương20% giá trị hợp đồng tương đương với 176.435.720đ.


96/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa khác Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1361
  • 29

Tranh chấp mua bán hàng hóa khác

29-05-2014
TAND cấp huyện

Nguyên đơn, NĐ_Công ty TNHH Giáo Dục Nga Minh có ký Hợp đồng số 290311/ĐCTE ngày 29/3/2011 với Bị đơn, BĐ_Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu An Minh để mua 1162 chiếc ghế ngồi, bàn tăng giảm và giường ngủ của bé. Tổng giá trị hợp đồng là 712.292.000 đồng. Thời hạn giao hàng là ngày 10/5/2011. Nguyên đơn đã thanh toán cho Bị đơn số tiền đợt 1 là 190.000.000 đồng vào ngày 01/4/2011. Ngày 25/5/2011 Bị đơn có giao cho Nguyên đơn 01 phần nhỏ số hàng là 03 ghế, 01 giường, 02 bàn. Số lượng đã giao rất ít so với hợp đồng đã ký. Sau đó Nguyên đơn có gửi giấy đề nghị giao hàng lần 1 vào ngày 21/5/2011 và lần 2 vào ngày 23/5/2011.


138/2012/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa khác Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 694
  • 14

Tranh chấp mua bán hàng hóa khác

27-09-2012
TAND cấp huyện

Tại đơn khởi kiện ngày 21/05/2012, tại bản tự khai ngày 26/06/2012, tại biên bản hòa giải ngày 05/07/2012 và tại biên bản hòa giải ngày 13/09/2012, đại diện NĐ_Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hồng Loan trình bày: từ ngày 01/01/2011 đến ngày 24/07/2011, NĐ_Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hồng Loan đã cùng BĐ_Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Trần Thanh ký 09 hợp đồng mua bán hàng hóa là Methanol NK xá, các hợp đồng có số hiệu từ 01 đến 09 HĐ-2011/HAP-THG. Căn cứ vào các hợp đồng trên, NĐ_Công ty Hồng Loan (bên bán) đã lần lượt giao đầy đủ hàng hóa cho BĐ_Công ty Trần Thanh (bên mua) theo các biên bản giao nhận hàng hóa và phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. NĐ_Công ty Hồng Loan cũng đã xuất tổng cộng 11 hóa đơn tài chính cho BĐ_Công ty Trần Thanh với tổng số tiền là 7.899.163.540 đồng. Tính đến ngày 15/09/2011, BĐ_Công ty Trần Thanh chæ mới thanh toán cho NĐ_Công ty Hồng Loan được 6.870.000.000 đồng, còn nợ lại số tiền 829.163.540 đồng.