cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

354/2015/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2054
  • 57

Tranh chấp mua bán hàng hóa khác

28-12-2015
TAND cấp huyện

Ngày 02/5/2013, BĐ_Công ty cổ phần Xây dựng Vận tải Bình An (bên B) có ông Lê Văn Khoa là Phó Tổng Giám đốc Công ty đại diện ký hợp đồng cung cấp cát với NĐ_Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Ân (bên A) do ông Lê Hữu Công là Giám đốc đại diện ký, nội dung hợp đồng bên A cung cấp cát, đá cho bên B đúng mẫu và chất lượng, thời hạn thanh toán tính từ ngày giao hàng đầu tiên của hợp đồng, trong thời hạn 45 đến 60 ngày thì bên B sẽ thanh toán 100% giá trị khối lượng nghiệm thu từng đợt, nếu trễ hạn thanh toán từ ngày thứ 61 trở về sau, số tiền hàng thực nhận sẽ được tính lãi suất 0,07%/ngày cho đến khi bên B thanh toán hết số tiền còn nợ, hợp đồng coi như thanh lý. Vào cuối tháng bên A xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho bên B theo đúng khối lượng và đơn giá giao nhận.


324/2015/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1732
  • 17

Tranh chấp mua bán hàng hóa khác

16-10-2015
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện ngày 08/7/2013 của NĐ_Công ty TNHH Một thành viên Hoa Điên Điển và tại phiên tòa ông Nông Minh Đức đại diện theo ủy quyền của NĐ_Công ty TNHH Một thành viên Hoa Điên Điển là nguyên đơn trình bày: Từ cuối năm 2012 NĐ_Công ty TNHH Một thành viên Hoa Điên Điển (Gọi tắt là NĐ_Công ty Hoa Điên Điển) và BĐ_Công ty TNHH Nông sản Cò Trắng (Gọi tắt là BĐ_Công ty Cò Trắng) thỏa thuận mua bán mì, tiền thuê cân để cân mì do bên NĐ_Công ty Hoa Điên Điển chịu, phương thức thanh toán trả tiền ngay sau khi nhận hàng. Việc thỏa thuận mua bán này chủ yếu thông qua fax và điện thoại.


66/2015/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1054
  • 18

Tranh chấp mua bán hàng hóa khác

24-07-2015
TAND cấp huyện

Ngày 05/04/2013 NĐ_Công ty TNHH Một thành viên Tesla Coil (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Tesla Coil) và BĐ_Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Gao Xing (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Gao Xing) ký kết hợp đồng mua bán số 05/2013-HÐMB, về việc mua bán hàng gòn. Nội dung hợp đồng: NĐ_Công ty Tesla Coil đồng ý bán cho BĐ_Công ty Gao Xing các mặt hàng gòn theo yêu cầu của BĐ_Công ty Gao Xing căn cứ vào đơn đặt hàng của BĐ_Công ty Gao Xing. Tên hàng: Gòn 60gr; số lượng: 60.000 Yard; Đơn giá: 0,88 USD; Thành tiền: 52.800USD. Giá chưa bao gồm thuế (VAT). Tỷ giá xuất hóa đơn được quy đổi theo tỷ giá bán của Ngân hàng Shanghai tại thời điểm xuất hóa đơn. Thanh toán công nợ: BĐ_Công ty Gao Xing phải thanh toán cho NĐ_Công ty Tesla Coil số tiền mua hàng trong vòng 30 ngày. Thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng The Shang hai Commercial and Savings Bank, Ltd - Nai Branch. Địa điểm giao hàng: hàng giao tại kho bên BĐ_Công ty Gao Xing. Điều kiện giao hàng: khi bên NĐ_Công ty Tesla Coil giao hàng sẽ xuất Hóa đơn GTGT và phiếu giao hàng cho BĐ_Công ty Gao Xing, BĐ_Công ty Gao Xing nhận hàng và ký xác nhận cho NĐ_Công ty Tesla Coil.


17/2013/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 590
  • 8

Tranh chấp mua bán hàng hóa khác

28-06-2013
TAND cấp huyện

Tại đơn khởi kiện ngày 24/02/2012, NĐ_Công ty TNHH Thương mại – xây dựng – sản xuất Ngân Hà có ông Nguyễn Tấn Dũng đại diện theo ủy quyền trình bày: Ngày 01/12/2010, NĐ_Công ty TNHH Thương mại – xây dựng – sản xuất Ngân Hà ( NĐ_Công ty Ngân Hà ) và BĐ_Công ty TNHH Sài Gòn LDE ( BĐ_Công ty LDE) có ký kết hợp đồng mua bán số 05/2010- SLDE/HĐMB-CT và các phụ lục hợp đồng số 01 ngày 01/3/2011; 02 ngày 01/4/2011 với nội dung NĐ_Công ty Ngân Hà sẽ bán ( cung cấp) cho BĐ_Công ty LDE các loại xi măng theo số lượng và đơn giá như trong hợp đồng. Đồng thời, BĐ_Công ty LDE có nghĩa vụ thanh toán số tiền mua xi măng theo quy định, trong trường hợp thanh toán quá hạn thì phải chịu tiền phạt bằng với lãi suất cho vay quá hạn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt nam tại thời điểm phát sinh quá hạn.


16/2013/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 577
  • 9

Tranh chấp mua bán hàng hóa khác

28-06-2013
TAND cấp huyện

Trong đơn khởi kiện ngày 16/01/2013 và các lời trình bày trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị Kim Loan đại diện nguyên đơn là NĐ_Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Minh Quân trình bày việc ký kết và thực hiện các hợp đồng với BĐ_Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Máy tính L.E.F.G và BĐ_Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Máy tính L.E.F.G vi phạm hợp đồng nên bà yêu cầu BĐ_Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Máy tính L.E.F.G phải thanh toán cho NĐ_Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Minh Quân số tiền 21.467.056.171 đồng trong đó gồm tiền nợ gốc là 16.915.517.733 đồng và tiền lãi chậm trả là 4.551.538.438 đồng, yêu cầu trả ngay khi án có hiệu lực pháp luật.