CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

480/2014/HSST: Vụ án Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức Sơ thẩm Hình sự

  • 223
  • 6

(Điều 267) Vụ án Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

18-12-2014
TAND cấp huyện

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Ngọc Thủy phạm các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bị cáo Phạm Quang Điệp phạm các tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bị cáo Nguyễn Văn Lợi phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Bị cáo Võ Vui phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Bị cáo Nguyễn Thiên Quang phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có


480/2014/HSST: Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Sơ thẩm Hình sự

  • 172
  • 5

(Điều 139) Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

12-12-2014
TAND cấp huyện

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Ngọc Thủy phạm các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bị cáo Phạm Quang Điệp phạm các tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bị cáo Nguyễn Văn Lợi phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Bị cáo Võ Vui phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.


474/2014/HSST: Vụ án Giết người Sơ thẩm Hình sự

  • 364
  • 22

(Điều 93) Vụ án Giết người

28-11-2014
TAND cấp huyện

Tuyên bố bị cáo Huỳnh Tòng Vương phạm tội “Giết người”. Áp dụng Điểm p Khoản 1 Điều 93; các Điểm đ, p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46, Điều 33 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Huỳnh Tòng Vương 15 (mười lăm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 21/01/2014.


309/2014/HSST: Vụ án Giết người Sơ thẩm Hình sự

  • 133
  • 4

(Điều 93) Vụ án Giết người

08-08-2014
TAND cấp huyện

Tuyên bố bị cáo Lê Hồng Anh (tự Na) phạm tội “Giết người”. Áp dụng Điểm n Khoản 1 Điều 93; Điểm p, b Khoản 1 Điều 46, Điều 18, Điều 47 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Lê Hồng Anh (tự Na) 09 (chín) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 01/4/2012.


293/2014/HSST: Vụ án Giết người Sơ thẩm Hình sự

  • 145
  • 11

(Điều 93) Vụ án Giết người

30-07-2014
TAND cấp huyện

Tuyên bố bị cáo Lê Thị Thuận phạm tội “Giết người”. Áp dụng Điểm n Khoản 1 Điều 93, các Điểm b, p Khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Lê Thị Thuận Tù chung thân. Thời hạn tù tính từ ngày 07/01/2014.