cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

75/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1825
  • 57

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

19-03-2015
TAND cấp huyện

75/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 936
  • 18

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

18-03-2015
TAND cấp huyện

78/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 616
  • 18

Tranh chấp quyền sở hữu nhà

13-03-2015
TAND cấp huyện

76/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1805
  • 66

Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, đất

13-03-2015
TAND cấp huyện

23/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 3489
  • 140

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

09-03-2015
TAND cấp huyện