cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

75/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1016
  • 18

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

18-03-2015
TAND cấp huyện

78/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 684
  • 18

Tranh chấp quyền sở hữu nhà

13-03-2015
TAND cấp huyện

76/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1954
  • 66

Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, đất

13-03-2015
TAND cấp huyện

23/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 3884
  • 140

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

09-03-2015
TAND cấp huyện

22/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 2607
  • 88

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

05-03-2015
TAND cấp huyện