cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

06/2015/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2284
  • 63

Tranh chấp hợp đồng lắp đặt hệ thống nhôm kính và vách nhôm kính

23-04-2015
TAND cấp huyện

419/2015/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3438
  • 93

Tranh chấp hợp đồng mua bán hạt nhựa và xơ, sợi

21-04-2015
TAND cấp huyện

05/2015/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2001
  • 41

Tranh chấp hợp đồng dịch vụ tư vấn

21-04-2015
TAND cấp huyện

38/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2606
  • 94

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

29-03-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC