cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

10/2012/LĐ-ST: Tranh chấp về kỷ luật lao động Sơ thẩm Lao động

  • 1782
  • 63

Tranh chấp về kỷ luật lao động

11-06-2012
TAND cấp huyện

Tại đơn khởi kiện ngày 10/12/2010 và các lời khai tiếp theo tại Tòa án nhân dân quận X, nguyên đơn là ông NĐ_Lê Thanh Linh trình bày: Từ tháng 10/1991, ông đã ký Hợp đồng lao động với Công ty Petronas Carigali Overseas Sdn Bhd – là bên nước ngoài trong Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí lô 01 và 02 thềm lục địa Việt Nam theo giấy phép kinh doanh số 239/GP của Ủy ban nhà nước về hợp tác và đầu tư cấp ngày 10/9/1991. Trong quá trình hoạt động, toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ của bên nước ngoài đã được chuyển nhượng cho bị đơn là BĐ_Công ty TNHH AT Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) theo giấy phép số 239/GPĐC2 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 21/4/2003. Bản thân ông trong những năm làm việc cho Công ty Petronas Carigali Overseas Sdn Bhd với các chức danh khác nhau, ông đã luôn hoàn thành tốt công việc và đã tái ký Hợp đồng lao động với Công ty nhiều lần.


01/2016/LĐ-GĐT: Tranh chấp về kỷ luật lao động Giám đốc thẩm Lao động

  • 1562
  • 68

Tranh chấp về kỷ luật lao động

20-01-2016
Tòa án nhân dân cấp cao

Theo đơn khởi kiện ngày 26/9/2011 và trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn là chị NĐ_Vũ Thị Bích Hoa trình bày: Chị vào làm việc tại BĐ_Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Minh Tâm HN (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty TNHH Minh Tâm) từ ngày 01/12/2005 với công việc là kế toán. Từ năm 2005 đến năm 2008 chị và BĐ_Công ty TNHH Minh Tâm ký 02 hợp đồng lao động xác định thời hạn: Hợp đồng thứ nhất từ ngày 01/12/2005 đến ngày 01/12/2006, hợp đồng thứ hai từ ngày 01/12/2006 đến ngày 01/12/2008. Năm 2007, chị được bổ nhiệm làm Trưởng phòng kế toán.


337/2014/DS-ST: Yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại do cán bộ, công chức gây ra theo Điều 619 Bộ Luật dân sự 2005 Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 4974
  • 140

Yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín

25-09-2014
TAND cấp huyện

Theo quy định tại Điều 619 của Bộ Luật dân sự năm 2005 thì trường hợp bồi thường thiệt hại do cán bộ, công chức gây ra thì cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức phải bồi thường thiệt hại do cán bộ, công chức của mình gây ra trong khi thi hành công vụ. Tương tự, tại Điều 14 của Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước quy định cơ quan có trách nhiệm bồi thường là cơ quan hành chính trực tiếp quản lý người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại


1399/2014/DSPT: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 2773
  • 81

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

21-10-2014
TAND cấp tỉnh

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là bà Nguyễn Anh Đào trình bày: Từ nhiều năm nay trong nội bộ gia đình của bà NĐ_Phùng Diệp Lâm thường xuyên phát sinh mâu thuẫn nguyên nhân là do anh chị em ruột của bà NĐ_Lâm đang tranh chấp căn nhà 413B HG, Phường Y, Quận X do cha mẹ để lại. Bà BĐ_Lý Thị Lệ Minh là em ruột của bà NĐ_Lâm có sửa chữa trong căn nhà 413B HG, Phường Y, Quận X bà NĐ_Lâm ngăn cản không cho bà BĐ_Minh sửa nhà sự việc đã được Công an Phường Y, Quận X và Ủy ban nhân dân Phường Y, Quận X lập biên bản nhưng bà BĐ_Minh vẫn sửa nhà không phép. Bà NĐ_Lâm đã có đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân Phường Y, Quận X. Trong biên bản làm việc ngày 08/4/2010 tại Ủy ban nhân dân Phường Y, Quận X bà BĐ_Lý Thị Lệ Minh có viết thêm câu “Đề nghị Công an và Uỷ ban nhân dân xét lại hành vi của bà NĐ_Lâm do tinh thần không ổn định”. Qua câu nói này bà BĐ_Minh đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bà NĐ_Lâm và cũng vì câu nói này mà Uỷ ban nhân dân Phường Y, Quận X và Công an Phường Y, Quận X đã có những văn bản trả lời dựa trên câu nói của bà BĐ_Minh để trả lời cho bà NĐ_Lâm. Thế nên, bà NĐ_Lâm đã rất bức xúc.


32/2015/LĐ-ST Sơ thẩm Lao động

  • 2308
  • 114

Tranh chấp về kỷ luật lao động

27-05-2015
TAND cấp huyện

Ngày 08/8/2008 Công ty đã gửi Giấy báo đến địa phương nơi ông cư trú đề nghị Uỷ ban nhân dân phường triệu tập ông có mặt để làm việc với Phòng kế toán tài vụ và Phòng Tổ chức cán bộ của Công ty vào lúc 08 giờ ngày 15/8/2008. Nội dung Giấy báo ghi “ông bỏ nhiệm sở” là xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của ông. Kể từ ngày 01/7/2008 ông gửi đơn khiếu nại đến Tổng Công ty 6, lãnh đạo BĐ_Công ty 93 và các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu xem xét lại Quyết định điều chuyển công tác số 117/QĐ-TCCB ngày 27/6/2008, các cơ quan đã triệu tập hòa giải nhưng BĐ_Công ty 93 vắng mặt. Vì vậy ông khởi kiện tại Tòa án, đến nay ông đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động với BĐ_Công ty 93 kể từ ngày 30/12/2014, yêu cầu Tòa án buộc BĐ_Công ty 93 giải quyết những vấn đề sau: 1. Hủy các quyết định: - Quyết định số 102/QĐ-TCCB ngày 05/6/2008 V/v Thi hành kỷ luật lao động và bồi thường vật chất. Vì căn cứ để ban hành Quyết định là cuộc họp ngày 13/5/2008 tuy nhiên nội dung tại biên bản đánh máy không phù hợp với nội dung được thể hiện tại biên bản sổ họp.