cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

1659/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3531
  • 101

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

15-09-2015
TAND cấp huyện

NĐ_Công ty cổ phần bảo hiểm ATT (Nguyên đơn) là công ty cổ phần kinh doanh bảo hiểm, được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam vào năm 2005, có trụ sở đăng ký tại số 117-119 LCT, Phường 7, Quận A, Thành phố HCM. BĐ_Công ty cổ phần tập đoàn VTC (Bị đơn) là công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3400817828, có trụ sở đăng ký tại lầu 14-08B, Tòa nhà Vincom Center, số 72 LTT, phường BN, Quận X, Thành phố HCM. Năm 2009, NĐ_Công ty cổ phần bảo hiểm ATT và BĐ_Công ty cổ phần tập đoàn VTC có ký kết 02 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/10/HĐMCP và 02/10/HĐMCP, theo đó NĐ_Công ty cổ phần bảo hiểm ATT chuyển nhượng cho BĐ_Công ty cổ phần tập đoàn VTC là 3.700.000 cổ phần của Công ty cổ phần đóng tàu và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu với tổng số tiền là 199.805.400.000 đồng (Hợp đồng Vũng Tàu), NĐ_Công ty cổ phần bảo hiểm ATT đã hoàn thành xong việc chuyển nhượng cổ phần cho BĐ_Công ty cổ phần tập đoàn VTC, trong khi đó tính đến ngày 03/06/2013 BĐ_Công ty cổ phần tập đoàn VTC còn phải thanh toán cho NĐ_Công ty cổ phần bảo hiểm ATT số tiền là 49.951.350.000 đồng.


71/2013/KDTM-PT: Công ty chứng khoán phải bồi thường cho khách hàng vì làm mất tiền và chứng khoán trong tài khoản Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 5551
  • 100

Tranh chấp hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán

20-03-2013
Tòa phúc thẩm TANDTC

Ngày 16/9/2009 ông mở tài khoản số 020C102779 tại BĐ_Công ty cổ phần chứng khoán Vinh Quang (viết tắt là BĐ_công ty Vinh Quang) - chi nhánh thành phố HCM tại số 9 NCT, phường NTB, Quận Y để mua bán chứng khoán. Ngày 28/9/2009 ông bắt đầu nộp tiền vào tài khoản, tính đến ngày 29/10/2009 ông đã nộp vào tài khoản tổng số tiền là 4.800.000.000 đồng. Ông bắt đầu thực hiện mua bán chứng khoán từ ngày 30/9/2009; quá trình giao dịch chứng khoán trên sàn ông có ủy quyền cho bà LQ_Huỳnh Kim Thảo đặt lệnh mua và bán chứng khoán. Tính đến ngày 03/11/2009 (là ngày cuối cùng ông đặt lệnh), ông cùng bà LQ_Thảo đã đặt tổng cộng 17 lệnh (gồm 10 lệnh mua và 07 lệnh bán) bằng hình thức đặt lệnh trực tiếp tại sàn hoặc qua điện thoại, không đặt lệnh qua Fax hoặc Internet. Trong đó cá nhân ông đặt 08 lệnh gồm 07 lệnh mua và 01 lệnh bán


821/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng hứa mua hứa bán cổ phiếu Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 6624
  • 157

Tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phiếu

17-05-2016
TAND cấp huyện

Vào ngày 15/1/2008, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Tín (sau này đổi tên thành NĐ_Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Phú Thọ) (sau đây gọi tắt là Công ty Bảo Tín, NĐ_Công ty Phú Thọ) và ông BĐ_Nguyễn Thành Hải có ký một Hợp đồng Hứa mua hứa bán cổ phiếu số 03/TCMS 2008. Theo đó Công ty Bảo Tín hứa mua và ông BĐ_Hải hứa bán 400.000 cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của LQ_Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Đạt, giá chuyển nhượng là 14.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị chuyển nhượng là 5.600.000.000 đồng. Cùng ngày Công ty Bảo Tín đã chuyển tiền thanh toán cho ông BĐ_Nguyễn Thành Hải toàn bộ số tiền theo đúng hợp đồng nêu trên thông qua đơn vị chuyển tiền là LQ_Công ty Cổ phần Tư Vấn và Đầu Tư Rủi Ro. LQ_Công ty Cổ phần Tư Vấn và Đầu Tư Rủi Ro xác nhận đã chuyển tiền cho LQ_Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Đạt dưới tên đăng ký là ông BĐ_Hải.


97/2015/KDTM-ST: Tranh chấp kinh doanh thương mại về đầu tư tài chính Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1835
  • 39

Tranh chấp kinh doanh thương mại về đầu tư tài chính

24-06-2015
TAND cấp huyện

NĐ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đóng tàu Đông Dương (NĐ_Công ty Đông Dương) thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 03/01/2006 (đăng ký thay đổi lần thứ: 5, ngày 10/10/2012) của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố HP. Ngày 09/01/2009, NĐ_Công ty Đông Dương mua 500.000 cổ phần thông thường tương đương 5,3 tỷ đồng theo Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố HCM và được xác nhận theo văn bản ký ngày 30/7/2014 của BĐ_Công ty cho thuê tài chính 3 - Ngân hàng An Phát (gọi tắt Công ty ALCII). Việc cổ phần hóa không thực hiện mà cũng không thanh toán nên NĐ_Công ty Đông Dương yêu cầu Tòa án nhân dân Quận X buộc Công ty ALCII trả 5,3 tỷ đồng và lãi tính từ tháng 6/2010 đến tháng 7/2014 là 229.666.666 đồng.


01/2015/KDTM-GĐT: Tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phiếu Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3457
  • 181

Tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phiếu

12-01-2015

Hợp đồng thứ nhất lập ngày 30/5/2008 có nội dung ông BĐ_Trần Linh (bên A) chuyển nhượng 20.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần thủy điện sông Ba Hạ cho ông NĐ_Đoàn Cửu Vân (Bên B) có giá gốc là 10.000 đồng/cổ phiếu; giá chuyển nhượng là 13.600 đồng/1 cổ phiếu. Tổng giá trị hợp đồng là 272.000.000 đồng; trong đó, bên B thanh toán cho bên A số tiền chênh lệch 72.000.000 đồng ngay sau khi ký hợp đồng, số tiền còn lại bên B thanh toán cho bên A để nộp tiền góp vốn điều lệ cho Công ty theo tiến độ quy định của Công ty được chia làm 3 đợt, cụ thể: đợt 1: nộp 20% giá trị mua đến ngày 31/5/2008; đợt 2: 40% giá trị mua đến ngày 31/8/2008 và đợt 3: nộp 40% giá trị mua sẽ thông báo sau. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực đến khi bên A đã hoàn tất các thủ tục pháp lý sang tên sổ cổ đông cho bên B.