cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

08/2012/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3219
  • 113

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

18-09-2012
TAND cấp huyện

Trong đơn khởi kiện ngày 28/5/2012 và các lời trình bày trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, Ông Nông Minh Đức đại diện nguyên đơn là ông NĐ_Nguyễn Phước Quân trình bày việc ông BĐ_Đặng Trần Oanh và bà BĐ_Phạm Thu Lâm nhận chuyển nhượng cổ phần cho ông NĐ_Quân không hợp lệ cho nên ông yêu cầu Tòa buộc ông BĐ_Đặng Trần Oanh phải trả lại cho ông NĐ_Quân số tiền là 3.800.000.000 đồng và buộc bà BĐ_Phạm Thu Lâm phải trả cho ông NĐ_Quân số tiền là 1.900.000.000 đồng ngay khi án có hiệu lực pháp luật. Ông không yêu cầu Tòa án giải quyết Các vấn đề khác.


07/2012/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2555
  • 51

Tranh chấp hợp đồng môi giới chứng khoán

14-05-2012
TAND cấp huyện

Trong đơn khởi kiện ngày 09/6/2010 và ngày 17/9/2010, các bản khai, biên bản hòa giải, tại phiên tòa- Ông NĐ_Ngô Văn Tăng Thước là Nguyên đơn trình bày: Ngày 23/6/2008, ông có ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán số: 350/2008/MGCK với số tài khoản là 066C500130 tại BĐ_Công ty cổ phần chứng khoán Bông Sen. Để phục vụ cho việc giao dịch mua bán chứng khoán ông phải mở thêm tài khoản tại Ngân hàng Đông Á số: 0102904126. Thời gian đầu việc mua bán chứng khoán của ông tại sàn giao dịch của BĐ_Công ty cổ phần chứng khoán Bông Sen diễn ra bình thường. Tuy nhiên, từ 19/3/2010 đến 20/5/2010 BĐ_Công ty cổ phần chứng khoán Bông Sen đã tự ý sử dụng tài khoản cá nhân của ông, đặt lệnh mua bán chứng khoán khi chưa có sự đồng ý của ông, gây thiệt hại đến quyền lợi tài sản. Khi Công ty thông báo kết quả giao dịch, ông có gặp lãnh đạo Công ty khiếu nại nhưng không được giải quyết.


73/2015/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1552
  • 22

Tranh chấp về đầu tư mua cổ phần

14-05-2015
TAND cấp huyện

Đầu năm 2008, BĐ_Công ty cho thuê Tài chính Hà Tây – Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (sau đây gọi tắt là BĐ_MLCHT) tổ chức bán đấu giá cổ phần rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện việc cổ phần hóa Công ty. Theo giấy xác nhận của BĐ_MLCHT ký ngày 12/06/2014 thì bà NĐ_Thủy có mua 2.000 cổ phần ưu đãi với số tiền là 12.758.400 đồng Tuy nhiên, việc cổ phần hóa của BĐ_MLCHT không thành công. Do đó, số tiền trên của Bà NĐ_Lê Thị Thủy vẫn do BĐ_MLCHT chiếm dụng vốn từ đó cho đến nay.


71/2015/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1574
  • 20

Tranh chấp về đầu tư mua cổ phần

14-05-2015
TAND cấp huyện

BĐ_Công ty Cho thuê tài chính Hà Tây – Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (goi tắt là BĐ_Công ty cho thuê Tài chính Hà Tây) tổ chức bán đấu giá cổ phần rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện việc cổ phần hóa Công ty. Ông NĐ_Bùi Ngọc Hà đã đăng ký đấu giá 660.372 cổ phần (giá 10.500 đồng/cổ phần). Sau cuộc đấu giá, ngày 22 tháng 01 năm 2009 ông NĐ_Bùi Ngọc Hà được thông báo trúng đấu giá mua 660.372 cổ phần của BĐ_Công ty Cho thuê tài chính Hà Tây, tương đương với số tiền là 6.933.906.000 đồng ( sáu tỷ, chín trăm ba mươi ba triệu, chín trăm lẽ sáu nghìn đồng)


172/2006/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2694
  • 114

Tranh chấp thành viên công ty với pháp nhân (Công ty cổ phần)

07-09-2006
Tòa phúc thẩm TANDTC

Đại diện nguyên đơn dân sự (NĐ_Công ty cổ phần Phan Hoa) trình bày: NĐ_Công ty cổ phần Phan Hoa gồm có 03 cổ đông sáng lập là ông Bùi Đức Nghĩa, Đinh Chí Linh và ông BĐ_Đỗ Văn Hùng. NĐ_Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003649 đăng ký lần đầu ngày 05/01/2004, đăng ký thay đổi lần một ngày 29/3/2004 tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố HN. Theo Điều lệ, NĐ_Công ty được các cổ đông sáng lập thông qua ngày 15/12/2003 thì NĐ_Công ty có vốn điều lệ là 10 tỷ đồng chia thành 10.000 cổ phần. Sau đó thay đổi giảm còn 01 tỷ đồng. Ông Bùi Đức Nghĩa cam kết góp 600 triệu động, tương ứng với 6000 cổ phần bằng 60% vốn điều lệ; ông Đinh Chí Linh cam kết góp 300 triệu đồng tương ứng với 3000 cổ phần bằng 30% vốn điều lệ; ông BĐ_Đỗ Văn Hùng cam kết góp 100 triệu đồng tương ứng với 1000 cổ phần bằng 10% vốn điều lệ.