cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

05/2014/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động) Sơ thẩm Lao động

  • 1349
  • 112

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

24-07-2014
TAND cấp huyện

Ông Lê Khánh Toàn đại diện nguyên đơn là bà NĐ_Nguyễn Thị Hồng Điều trình bày như sau : Ngày 01/02/2012 bà NĐ_Điều được nhận vào BĐ_Công ty TNHH KAKA (BĐ_Công ty KAKA) làm thử việc trong vòng 02 tháng, đến ngày 01/04/2012 bà NĐ_Điều được ký Hợp đồng lao động chính thức có thời hạn 01 năm với BĐ_Công ty KAKA do ông Jimmy Phạm Việt Tuấn ký tên và đóng dấu Chi nhánh Tại TP.HCM - BĐ_Công ty TNHH KAKA (TP.HN), công việc của bà NĐ_Điều theo Hợp đồng lao động này là Kế toán viên với mức lương 300 USD (Ba trăm đô la Mỹ) và đến ngày 01/04/2013 bà NĐ_Điều lại được tiếp tục tái ký hợp đồng có thời hạn 1 năm với BĐ_Công ty KAKA do ông Jimmy Phạm Việt Tuấn ký tên và đóng dấu Chi nhánh Tại TP.HCM - BĐ_Công ty TNHH KAKA (TP.HN), công việc của bà NĐ_Điều theo Hợp đồng lao động này là Kế toán viên với mức lương 7.200.000 đồng .


05/2011/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1684
  • 31

Tranh chấp hợp đồng mua bán dược mỹ phẩm

22-04-2011
TAND cấp huyện

Nguyên đơn là NĐ_Công ty TNHH Thương mại Hà Phương do ông Nguyễn Quốc Tuấn người đại diện theo ủy quyền trình bày: Ngày 20/12/2007 NĐ_Công ty TNHH Thương mại Hà Phương ký hợp đồng số MB/BE/02/08 với BĐ_Công ty TNHH Minh An để áp dụng cho hoạt đồng mua bán giữa hai bên từ ngày 17/12/2007 đến ngày 31/12/2008 với nội dung NĐ_Công ty TNHH Thương mại Hà Phương sẽ cung cấp dược mỹ phẩm theo các đơn đặt hàng của BĐ_Công ty TNHH Minh An bao gồm đơn hàng đầu tư và đơn hàng thông thường cụ thể như sau: Đối với đơn hàng đầu tư NĐ_Công ty TNHH Thương mại Hà Phương sẽ cung cấp các sản phẩm để trưng bày tại các cửa hàng của BĐ_Công ty TNHH Minh An các đơn hàng này sẽ được thanh toán khi thanh lý hợp đồng.


16/2014/LĐ-ST Sơ thẩm Lao động

  • 1143
  • 62

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

09-08-2014
TAND cấp huyện

Ngày 19/09/2013, bà NĐ_Minh đến BĐ_Công ty Kate thì nhận được Thông báo số “CV số 2013/09-1” ngày 19/09/2013 từ BĐ_Công ty Kate do bà Nguyễn Thị Thu Thủy ký tên (theo giấy ủy quyền số 0913/UQ ngày 17/09/2013), nội dung văn bản thông báo về việc “Cắt giảm nhân sự phòng tài chính – BĐ_Công ty TNHH Kate”, cụ thể BĐ_Công ty Kate sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với bà NĐ_Minh vào ngày 05/11/2013, bà NĐ_Minh bị dừng làm việc tại BĐ_Công ty Kate và được hưởng nguyên lương từ ngày 20/09/2013 đến ngày 05/11/2013. Ngày 10/10/2013, BĐ_Công ty Kate ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà NĐ_Minh, Quyết định này do bà Kate Louise Harden – Giám đốc nhân sự - ký tên và BĐ_Công ty Kate xác định thời gian làm việc của bà NĐ_Minh đối với BĐ_Công ty Kate là từ ngày 08/7/2010 (thời gian thử việc) đến ngày 05/11/2013.


27/2013/LĐ-ST Sơ thẩm Lao động

  • 2073
  • 124

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

16-09-2013
TAND cấp huyện

Ông thử việc tại BĐ_Công ty cổ phần TyKe từ ngày 01/11/2011 và ký hợp đồng lao động vào ngày 01/02/2012, thời hạn hợp đồng từ ngày 01/02/2012 đến ngày 31/3/2013, vị trí công việc là giám đốc tài chính, mức lương hàng tháng là 42.000.000 đồng. Ngày 31/7/2012 Phòng hành chính nhân sự thông báo công ty quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với ông và yêu cầu ông bàn giao công việc cho người mới. Ngày 18/8/2012 ông nhận được thông báo số 01/TBCDHĐLĐ-TYKE do giám đốc BĐ_Công ty cổ phần TyKe ký ngày 31/7/2012 về việc chấm dứt hợp đồng lao động số 0102/SG/2012 ký ngày 01/02/2012 giữa công ty TYKE và ông theo Điểm a, Khoản 1 Điều 38 Bộ luật Lao động và kể từ ngày này ông chấm dứt làm việc tại công ty TYKE. Lý do công ty đưa ra trong thông báo là do ông “thường xuyên không hoàn thành công việc và mô tả công việc do cấp trên phân giao, làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chung của công ty và phòng Tài chính kế toán”.


03/2013/LĐ-ST Sơ thẩm Lao động

  • 2906
  • 148

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

03-09-2013
TAND cấp huyện

Ngày 19 tháng 9 năm 2011, bà NĐ_Chi được Tổng giám đốc BĐ_Công ty Mai Anh triệu tập để họp giải quết về hợp đồng lao động và thông báo rằng sẽ chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2011 và yêu cầu bà NĐ_Chi bàn giao lại toàn bộ công việc, không được tiếp tục đến công ty. Bà NĐ_Chi không đồng ý với yêu cầu trên của ông và yêu cầu cho tiếp tục làm việc, tuy nhiên bị từ chối. Sau ngày 19/9/2011, bà NĐ_Chi không tới công ty làm việc và công ty chấm dứt bảo hiểm y tế đã cấp cho bà NĐ_Chi kể từ ngày 18/10/2011