cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

104/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 4422
  • 178

Tranh chấp hợp đồng thiết kế xây dựng

13-07-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

100/2008/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2148
  • 82

Tranh chấp hợp đồng mua bán gỗ

12-08-2008
Tòa phúc thẩm TANDTC

N/A Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 5872
  • 311

Tranh chấp cổ đông trong công ty cổ phần

18-10-2007
TAND cấp tỉnh

216/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 3998
  • 221

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

19-05-2015
TAND cấp huyện

50/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 2547
  • 119

Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, đất

27-01-2015
TAND cấp huyện