cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

540/2006/DS-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1975
  • 85

Tranh chấp hợp đồng đại lý bảo hiểm

09-06-2006
TAND cấp tỉnh

Ông NĐ_Lâm Văn Linh làm đại lý bảo hiểm cho BĐ_Công ty TNHH Thành Đạt (VN) từ năm 2001. Ngày 28/4/2005, ông có văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng đại lý với công ty vì phải dành thời gian chăm sóc con bị bệnh nặng. Ngày 21/5/2005, ông có nhận được Thư chấm dứt hợp đồng đại lý của công ty (đề ngày 18/5/2005), trong đó có nêu rõ hợp đồng đại lý của ông bị công ty chấm dứt với lý do ông đã vi phạm nghiêm trọng quy định của công ty khi tham gia một số hoạt động với công ty bảo hiểm nhân thọ khác trong lúc vẫn đang là đại lý của công ty.


22/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 2616
  • 88

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

05-03-2015
TAND cấp huyện