cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

311/2014/DS-GĐT Giám đốc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 2088
  • 42

Đòi lại tài sản

08-04-2014

Thửa 415 cụ Nguyễn Thị Mót đã cho cháu là anh Quách Thanh Bình một phần, phần còn lại chuyển nhượng cho ông LQ_Nguyễn Văn Nhật nhưng Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm không đưa anh Quách Thanh Bình vào tham gia tố tụng để xem xét diện tích đất cụ Mót cho anh Bình và diện tích đất còn lại của thửa 415 là bao nhiêu để giải quyết vụ án là không đảm bảo cho việc thi hành án sau này. Ngoài ra, ông LQ_Nguyễn Văn Nhật đi nước ngoài, phần đất chuyển nhượng trước đây ông LQ_Nhật sử dụng, hiện nay người nào sử dụng Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm cũng không làm rõ để đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là thiếu sót.


08/2011/DSGĐT-HĐTP Giám đốc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1614
  • 70

Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất

21-03-2011

13/2013/DS-GĐT Giám đốc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1637
  • 61

Tranh chấp thừa kế

28-02-2013