cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

375/2006/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2267
  • 34

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

31-07-2006
TAND cấp tỉnh

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 0406/TD1/98BL ngày 30/3/1998 (hợp đồng vay bắt buộc do không thanh toán được nợ tín dụng thư), BĐ_Công ty TNHH SX TM XD DV Loan Trịnh còn nợ NĐ_Ngân hàng Ngoại thương Quân Tâm số nợ gốc là 483.678,97 USD; số nợ lãi tính đến ngày 30/4/2005 là 706.812,86 USD, tổng cộng là 1.190.491,83 USD. Khoản nợ nói trên hiện được bảo đảm bởi 3 bộ khung kho Zamil Steel (theo Hợp đồng thế chấp số 026/TD1/NHNT đã được công chứng ngày 08/5/1996) và quyền sử dụng 7.150 m2 đất tại phường 12 thành phố VT (theo Hợp đồng thế chấp số 157/TC đã được đăng ký tại Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh BR – VT ngày 08/10/2003).


39/2006/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2523
  • 69

Tranh chấp mua bán hàng hóa khác

10-05-2006
TAND cấp tỉnh

Giữa nguyên đơn và bị đơn là BĐ_Công ty TNHH Kinh doanh và chế biến lương thực Mai Vân có giao kết hợp đồng kinh doanh thương mại về mua bán hàng hóa. Do bị đơn vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên nguyên đơn yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bị đơn phải trả số tiền còn thiếu với số nợ gốc là 614.230.481đ và khoản tiền lãi theo mức lãi suất nợ quá hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định từ thời điểm phát sinh đến khi kết thúc việc thanh toán nợ.


19/2011/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1513
  • 37

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

05-05-2011
TAND cấp huyện

159/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 4095
  • 243

Tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phiếu

15-09-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

139/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1597
  • 62

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

30-08-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC