cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

1140/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tín dụng Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3256
  • 96

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

11-07-2016
TAND cấp huyện

Theo hợp đồng tín dụng đã ký giữa NĐ_Ngân hàng TMCP Minh An – Chi nhánh Tp. HCM (VCB HCM) và BĐ_Công ty Cổ phần Thương mại Quốc Thịnh Tp. HCM (Vinatex HCM) thì Vinatex HCM còn nợ NĐ_Ngân hàng TMCP Minh An (VCB) là: 112.433.728.709 đồng tạm tính đến ngày 05/7/2016 theo Hợp đồng cho vay theo hạn mức phụ lục số 01/CV-0241/KH/11NH ký ngày 16/11/2011 đính kèm Hợp đồng tín dụng số 0241/KH/11NH ký ngày 16/11/2011 với VCB Chi nhánh Tp. HCM, trong đó: Nợ gốc 78.921.354.124 đồng, nợ lãi trong hạn 22.720.736.994 đồng và nợ lãi quá hạn là 10.791.637.591 đồng.


1955/2016/LĐST: Tranh chấp về kỷ luật lao động Sơ thẩm Lao động

  • 5089
  • 136

Tranh chấp về kỷ luật lao động

24-11-2016
TAND cấp huyện

Nguyên đơn làm việc tại BĐ_Ngân hàng TMCP Phụng Vy theo hợp đồng lao động ký ngày 01/9/2011. Ngày 5/5/2014, BĐ_Ngân hàng TMCP Phụng Vy quyết định bổ nhiệm nguyên đơn vào vị trí trưởng Quỹ tiết kiệm Châu Văn Liêm – Chi nhánh Phú Lâm. Ngày 22/8/2014, BĐ_Ngân hàng TMCP Phụng Vy tiến hành điều tra đột xuất Quỹ tiết kiệm Châu Văn Liêm – Chi nhánh Phú Lâm. Sau đó phát hiện ra các chứng từ, từ ngày 06/8/2014 đến ngày 21/8/2014 có một số chứng từ còn thiếu chữ ký của khách hàng nên đã lập biên bản ghi nhận và yêu cầu toàn thể nhân viên Quỹ tiết kiệm Châu Văn Liêm – Chi nhánh Phú Lâm bổ sung đầy đủ chữ ký của khách hàng, theo đúng quy định. Ngay hôm sau Quỹ tiết kiệm Châu Văn Liêm – Chi nhánh Phú Lâm đã bổ sung, cung cấp đầy đủ hồ sơ theo đúng yêu cầu của Ban kiểm soát.


09/2011/LĐST: Tranh chấp về kỷ luật lao động Sơ thẩm Lao động

  • 1673
  • 55

Tranh chấp về kỷ luật lao động

29-09-2011
TAND cấp huyện

Không chấp toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn về việc hủy bỏ quyết định sa thải số 2331/QĐ-CN3 ngày 04/12//2009 của BĐ_Ngân Hàng TMCP Minh Quân - Chi nhánh 3 và quyết định chuẩn y số 3149/QĐ-NHCT1 ngày 16/12/2009 của Tổng Giám đốc BĐ_Ngân Hàng TMCP Minh Quân và yêu cầu được nhận trở lại làm việc, yêu cầu trả lương thưởng cùng các chế độ khác tổng cộng là 222.906.550 đồng.


10/2011/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động) Sơ thẩm Lao động

  • 1341
  • 18

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

28-07-2011
TAND cấp huyện

Xử: 1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu sau của nguyên đơn ông NĐ_Dương Trung Hà đối với BĐ_Ngân hàng Minh Quân-Chi nhánh TP. HCM, gồm: - Trả tiền vi phạm thời gian báo trước 30 ngày là: 55.000.000 đồng. - Trả tiền bù đắp mất tiền thưởng ở công ty cũ theo thỏa thuận đặc biệt là 35.000.000 đồng. - Yêu cầu ngân hàng nhận trở lại làm việc. - Yêu cầu trả tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp là 13.000.000 đồng. Tổng cộng: 103.000.000 đồng.


429/2015/DS-ST: Yêu cầu hủy hợp đồng mua bán nhà Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1394
  • 22

Yêu cầu hủy hợp đồng mua bán nhà

04-09-2015
TAND cấp huyện

Tại đơn khởi kiện ngày 11/12/2011, đơn khởi kiện bổ sung ngày 17/4/2012, tại các bản tự khai, biên bản lấy lời khai nguyên đơn – bà NĐ_Nguyễn Thị Mỹ Loan trình bày: Trước khi ký hợp đồng ủy quyền với bà BĐ_Lệ ngày 20/01/2011 thì tôi có nhờ bà BĐ_Lệ đứng ra vay dùm số tiền 10,3 tỷ đồng theo giấy biên nhận ngày 13/01/2011. Sau khi vay được tiền tôi đem trả cho Khoản vay của Ngân hàng Nam Á. Sau khi giải chấp, ngày 20/01/2011, tôi có ký ủy quyền 02 sổ hồng nhà 59A và 59B BG, phường 13, quận TB với nội dung bà BĐ_Lệ được quyền mua bán, thế chấp, vay mượn. Ngày 15/3/2011, tôi trả cho bà BĐ_Lệ 300.000.000 đồng do đó ngày 27/3/2011 hai bên xác nhận số tiền còn nợ là 10 tỷ đồng. Đến ngày 16/05/2011, bà BĐ_Lệ nói tôi ra hủy hợp đồng ủy quyền nhà số 59A BG để tôi đứng tên bảo lãnh cho Công ty ông Đỗ Văn Vương vay số tiền 7,5 tỷ đồng theo giấy vay 10 tỷ ngày 27/03/2011 và hẹn với nhau quyết toán số tiền còn lại 2,5 tỷ đồng và tôi đã trả dứt theo giấy nợ gốc ký với bà BĐ_Lệ.