cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

16/2013/LĐ-ST Sơ thẩm Lao động

  • 1329
  • 31

Tranh chấp bảo hiểm xã hội

08-05-2013
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện ngày 07/8/2012 và các lời khai trong qúa trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn do bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh đại diện trình bày: BĐ_Công ty TNHH trung tâm thương mại và căn hộ Phương Anh (gọi tắt là BĐ_Công ty căn hộ Phương Anh) liên tục nợ BHXH, BHYT kéo dài, tổng số tiền BHXH phát sinh nợ đọng đến tháng 4 năm 2013 là 375.585.259 đồng. NĐ_Bảo hiểm xã hội Thành phố HCM nhiều lần nhắc nhở, nhưng BĐ_Công ty căn hộ Phương Anh không khắc phục, không nộp tiền nợ bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm xã hội. Trong khi đó hàng tháng vẫn khấu trừ và chiếm dụng 9,5% BHXH, BHYT từ tiền lương của người lao động. Đây là việc vi phạm nghiêm trọng về quyền lợi hợp pháp của người lao động, gây khó khăn cho việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.


1707/2015/LĐ-ST Sơ thẩm Lao động

  • 1679
  • 42

Tranh chấp bảo hiểm xã hội

14-12-2015
TAND cấp huyện

Nguyên đơn – NĐ_Bảo hiểm xã hội Thành phố HCM có ông Ngô Hải Minh là người đại diện theo ủy quyền trình bày: BĐ_Công ty TNHH Uyên Nghi được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên số 0304820903, đăng ký lần đầu ngày 17/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 18/11/2013 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố HCM cấp, đã được NĐ_Bảo hiểm xã hội Thành phố HCM phân cấp cho Bảo hiểm xã hội Quận X quản lý thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định. Công ty liên tục để nợ bảo hiểm xã hội kéo dài, tổng số tiền bảo hiểm xã hội phát sinh tính đến tháng 5/2014 là 443.538.118 đồng.


30/2014/LĐ-ST Sơ thẩm Lao động

  • 1809
  • 60

Tranh chấp bảo hiểm xã hội

03-09-2014
TAND cấp huyện