cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

226/2006/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1859
  • 70

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

24-05-2006
TAND cấp tỉnh

Trong đơn khởi kiện đề ngày 14 tháng 10 năm 2005 và tại phiên tòa nguyên đơn là NĐ_Ngân hàng Ngoại thương Thành Khê (Chi nhánh khu chế xuất Tân Thuận) trình bày giữa nguyên đơn và bị đơn là bà BĐ_Nguyễn Kim Trinh có giao kết hợp đồng kinh doanh thương mại về tín dụng. Do bị đơn vi phạm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng, nên nguyên đơn yêu cầu tòa án giải quyết buộc bị đơn thanh toán số nợ phát sinh từ Hợp đồng tín dụng số 018.003.04.000171TD/VCBTT ngày 12/7/2004 và Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 07/4/2005 là: 4.102.997.631 đồng, bao gồm: Nợ gốc là 3.397.000.000 đồng và nợ lãi (tạm tính đến ngày 24/5/2006): 705.997.631 đồng.


47/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 2778
  • 142

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

26-03-2014
TAND cấp huyện

NĐ_Ngân hàng TMCP Thành An và BĐ_Công ty TNHH XDTM Thanh Quân (gọi tắt là BĐ_Công ty Thanh Quân) có ký các hợp đồng tín dụng như sau: - Hợp đồng tín dụng hạn mức số 2027/TDHM/TTT ngày 21/10/2010 nội dung: Ngân hàng cho BĐ_Công ty Thanh Quân vay 11.000.000.000đ thời hạn vay tối đa 04 tháng đối với mỗi khế ước nhận nợ. Mục đích vay là ...


55/2007/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1688
  • 63

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

08-06-2007
Tòa phúc thẩm TANDTC

172/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2048
  • 89

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

27-09-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

Vào ngày 30/6/2009 bà BĐ_Lê Thị Lệ Thanh có ký kết hợp đồng tín dụng số 173/09 với NĐ_Ngân hàng TMCP Minh Hạnh nội dung cụ thể như sau: Số tiền vay: 300.000.000 đồng. Lãi suất trong hạn: 13,2%/năm. Lãi suất quá hạn: 150% lãi suất trong hạn. Thời hạn vay: 12 tháng. Mục đích vay: Bổ sung vốn kinh doanh.


164/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 5237
  • 239

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

16-09-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC