cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

639/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2262
  • 79

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

23-04-2007
TAND cấp tỉnh

52/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 4518
  • 163

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

06-02-2015
TAND cấp huyện

09/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 3964
  • 184

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

05-02-2015
TAND cấp huyện

919/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 6539
  • 214

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

30-12-2014
TAND cấp huyện

933/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 4559
  • 253

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

26-12-2014
TAND cấp huyện