cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

45/2008/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1545
  • 45

Tranh chấp giữa cổ đông với pháp nhân (Công ty cổ phần)

22-02-2008
Tòa phúc thẩm TANDTC

N/A Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 6158
  • 313

Tranh chấp cổ đông trong công ty cổ phần

18-10-2007
TAND cấp tỉnh

52/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2959
  • 88

Tranh chấp giữa cổ đông với pháp nhân (Công ty cổ phần)

15-05-2007
TAND cấp tỉnh

27/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2369
  • 52

Tranh chấp thành viên trong hợp tác xã

22-03-2007
TAND cấp tỉnh