cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

47/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1473
  • 47

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

11-02-2015
TAND cấp huyện

11/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1943
  • 60

Tranh chấp tiền đặt cọc thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất

23-01-2015
TAND cấp huyện

11/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 3226
  • 91

Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, đất

19-03-2015
TAND cấp huyện

78/2014/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3138
  • 128

Tranh chấp hợp đồng thuê tàu biển

30-12-2014
TAND cấp huyện