cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

810/2015/HSPT: Vụ án Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ Phúc thẩm Hình sự

  • 583
  • 16

(Điều 202) Vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

18-12-2015
TAND cấp tỉnh

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và quyết định kháng nghị số 02/VKS – KNPT ngày 08/10/2015 của Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tuyên bố bị cáo Lê Văn Đạt phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Áp dụng khoản 1 Điều 202; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Lê Văn Đạt 10 (mười) tháng tù.


712/2015/HSPT: Vụ án Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ Phúc thẩm Hình sự

  • 417
  • 10

(Điều 202) Vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

20-11-2015
TAND cấp tỉnh

Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn dân sự Công ty TNHH Vận Tải Toàn Thanh Long; Tuyên bố bị cáo Đinh Văn Ba phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Áp dụng Khoản 1 Điều 202; Điểm p Khoản 1 Khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Đinh Văn Ba 06 (sáu) tháng tù.


620/2015/HSPT: Vụ án Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ Phúc thẩm Hình sự

  • 384
  • 7

(Điều 202) Vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

25-09-2015
TAND cấp tỉnh

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tuyên bố bị cáo Hoàng Văn Hùng phạm tội “Vi phạm qui định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” . Áp dụng khoản 1 Điều 202; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự; Xử phạt: HOÀNG VĂN HÙNG 01 (Một) năm tù. Thời hạn tù được tính kể từ ngày bắt thi hành án.


203/2015/HSPT: Vụ án Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ Phúc thẩm Hình sự

  • 554
  • 14

(Điều 202) Vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

26-03-2015
TAND cấp tỉnh

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Thị Vân và bà Nguyễn Thị Huệ, sửa án sơ thẩm về phần hình phạt đối với bị cáo Lê Thị Vân. Tuyên bố bị cáo Lê Thị Vân phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Áp dụng khoản 1 Điều 202; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; khoản 1, khoản 2 Điều 60 của Bộ luật Hình sự, Xử phạt Lê Thị Vân 01 (một) năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.


125/2015/HSPT: Vụ án Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ Phúc thẩm Hình sự

  • 546
  • 4

(Điều 202) Vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

09-02-2015
TAND cấp tỉnh

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lương Thanh Long, sửa án sơ thẩm về phần hình phạt đối với bị cáo Lương Thanh Long. Tuyên bố bị cáo Lương Thanh Long phạm tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”