cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

513/2015/HSPT: Vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ Sơ thẩm Hình sự

  • 469
  • 17

(Điều 202) Vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

28-08-2015
TAND cấp tỉnh

Tuyên bố bị cáo Lê Nguyễn Thanh Yên phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Áp dụng khoản 1 Điều 202; điểm b, p khoản 1 Điều 46; khoản 1, 2 Điều 60 Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Xử phạt bị cáo Lê Nguyễn Thanh Yên 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng kể từ ngày 18.6.2015.


226/2015/HSPT: Vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ Phúc thẩm Hình sự

  • 242
  • 10

(Điều 202) Vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

08-04-2015
TAND cấp tỉnh

Không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tuyên bố Trương Văn Lý phạm tội: “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Áp dụng khoản 1 Điều 202; điểm b, điểm p, s khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Trương Văn Lý 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 03 (ba) năm kể từ ngày tuyên án (05/12/2014).


257/2016/HSPT: Vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ Phúc thẩm Hình sự

  • 347
  • 16

(Điều 202) Vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

28-04-2016
TAND cấp tỉnh

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Vĩnh Công. Sửa bản án hình sự sơ thẩm. Tuyên bố bị cáo Trần Vĩnh Công phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Áp dụng Khoản 1 Điều 202; Điều 33 và Điều 45; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, khoản 1, khoản 2 Điều 60 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Trần Vĩnh Công 01 (một) năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 (hai) năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.


177/2016/HSPT: Vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ Phúc thẩm Hình sự

  • 342
  • 7

(Điều 202) Vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

01-04-2016
TAND cấp tỉnh

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Minh Hoàng. Giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Minh Hoàng phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. - Áp dụng khoản 1 Điều 202; điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự; + Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh Hoàng 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.


942/2014/HSPT: Vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ Phúc thẩm Hình sự

  • 2392
  • 15

(Điều 202) Vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

19-12-2014
TAND cấp tỉnh

Chấp nhận một phần kháng cáo của Lâm Quang Vinh. Sửa bản án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tuyên bố Lâm Quang Vinh phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.