cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

164/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 5135
  • 193

Tranh chấp quyền sở hữu tài sản

10-04-2015
TAND cấp huyện

164/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 3183
  • 84

Yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho tài sản

10-04-2015
TAND cấp huyện

11/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 3197
  • 91

Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, đất

19-03-2015
TAND cấp huyện

78/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 683
  • 18

Tranh chấp quyền sở hữu nhà

13-03-2015
TAND cấp huyện

76/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1953
  • 66

Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, đất

13-03-2015
TAND cấp huyện