cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

227/2006/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 760
  • 11

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

24-05-2006
TAND cấp tỉnh

Nguyên đơn và bị đơn là BĐ_Công ty TNHH Công nghiệp và Thương mại Hậu Lộc có giao kết hợp đồng kinh doanh thương mại về tín dụng. Do bị đơn vi phạm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng, nên nguyên đơn yêu cầu tòa án giải quyết buộc bị đơn thanh toán số nợ phát sinh từ Hợp đồng tín dụng số N2XD3269/HĐTD ngày 01/8/20003 số tiền là 5.177.920.000 đồng, trong đó: nợ gốc là 4.400.000.000 đồng và lãi tạm tính đến ngày 24/5/2006 là 777.920.000 đồng, (bao gồm: Lãi trong hạn: tính từ ngày 03/02/2005 đến ngày 01/8/2005 với mức lãi suất 0,85%/tháng là 224.400.000 đồng và lãi quá hạn: tính từ ngày 02/8/2005 đến ngày 24/5/2006 với mức lãi suất 1,275%/tháng là 553.520.000 đồng). Lãi được tiếp tục tính kể từ ngày 25/5/2006 theo mức lãi suất 1,275%/tháng trên số dư nợ gốc cho đến khi thực trả hết nợ.


226/2006/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1861
  • 70

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

24-05-2006
TAND cấp tỉnh

Trong đơn khởi kiện đề ngày 14 tháng 10 năm 2005 và tại phiên tòa nguyên đơn là NĐ_Ngân hàng Ngoại thương Thành Khê (Chi nhánh khu chế xuất Tân Thuận) trình bày giữa nguyên đơn và bị đơn là bà BĐ_Nguyễn Kim Trinh có giao kết hợp đồng kinh doanh thương mại về tín dụng. Do bị đơn vi phạm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng, nên nguyên đơn yêu cầu tòa án giải quyết buộc bị đơn thanh toán số nợ phát sinh từ Hợp đồng tín dụng số 018.003.04.000171TD/VCBTT ngày 12/7/2004 và Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 07/4/2005 là: 4.102.997.631 đồng, bao gồm: Nợ gốc là 3.397.000.000 đồng và nợ lãi (tạm tính đến ngày 24/5/2006): 705.997.631 đồng.


24/2007/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 415
  • 13

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

27-03-2007
Tòa phúc thẩm TANDTC

172/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2052
  • 89

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

27-09-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

Vào ngày 30/6/2009 bà BĐ_Lê Thị Lệ Thanh có ký kết hợp đồng tín dụng số 173/09 với NĐ_Ngân hàng TMCP Minh Hạnh nội dung cụ thể như sau: Số tiền vay: 300.000.000 đồng. Lãi suất trong hạn: 13,2%/năm. Lãi suất quá hạn: 150% lãi suất trong hạn. Thời hạn vay: 12 tháng. Mục đích vay: Bổ sung vốn kinh doanh.


141/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2208
  • 101

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

31-08-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC