cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

1548/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 998
  • 28

Tranh chấp hợp đồng cho thuê tài chính

27-06-2007
TAND cấp tỉnh

1792/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2308
  • 79

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

25-09-2007
TAND cấp tỉnh

N/A Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2747
  • 74

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

09-05-2007
TAND cấp tỉnh

39/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 673
  • 15

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

05-04-2007
TAND cấp tỉnh

38/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2524
  • 94

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

29-03-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC