cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

1955/2016/LĐST: Tranh chấp về kỷ luật lao động Sơ thẩm Lao động

  • 5114
  • 136

Tranh chấp về kỷ luật lao động

24-11-2016
TAND cấp huyện

Nguyên đơn làm việc tại BĐ_Ngân hàng TMCP Phụng Vy theo hợp đồng lao động ký ngày 01/9/2011. Ngày 5/5/2014, BĐ_Ngân hàng TMCP Phụng Vy quyết định bổ nhiệm nguyên đơn vào vị trí trưởng Quỹ tiết kiệm Châu Văn Liêm – Chi nhánh Phú Lâm. Ngày 22/8/2014, BĐ_Ngân hàng TMCP Phụng Vy tiến hành điều tra đột xuất Quỹ tiết kiệm Châu Văn Liêm – Chi nhánh Phú Lâm. Sau đó phát hiện ra các chứng từ, từ ngày 06/8/2014 đến ngày 21/8/2014 có một số chứng từ còn thiếu chữ ký của khách hàng nên đã lập biên bản ghi nhận và yêu cầu toàn thể nhân viên Quỹ tiết kiệm Châu Văn Liêm – Chi nhánh Phú Lâm bổ sung đầy đủ chữ ký của khách hàng, theo đúng quy định. Ngay hôm sau Quỹ tiết kiệm Châu Văn Liêm – Chi nhánh Phú Lâm đã bổ sung, cung cấp đầy đủ hồ sơ theo đúng yêu cầu của Ban kiểm soát.


1758/2016/DS-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động) Sơ thẩm Lao động

  • 1013
  • 24

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

31-08-2016
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện ngày 06/8/2014, các bản tự khai ngày 01/10/2014, ngày 22/10/2014, Biên bản hòa giải các ngày 13/5/2015, 27/11/2015 và Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải ngày 04/8/2016, ông NĐ_Võ Thành Trinh là nguyên đơn và bà Trần Thị Kiều My là đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày: Tháng 5 năm 2011, ông NĐ_Võ Thành Trinh được nhận vào làm việc tại BĐ_Công Ty TNHH MTV TMSX Minh Anh (Công ty). Ông NĐ_Võ Thành Trinh làm công việc thủ kho tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, không ký hợp đồng lao động, hàng tháng tiền lương ký vào sổ lương của Công ty . Mức lương thử việc là 5.800.000 đồng/tháng; phương thức trả lương bằng tiền mặt. Thời gian thử việc 3 tháng. Đầu năm 2012, ông NĐ_Trinh được tăng lương 6.000.000 đồng /tháng. Từ tháng 01/2014 đến thời điểm nghỉ việc là 6.400.000 đồng /tháng.


1315/2015/LĐ-ST Sơ thẩm Lao động

  • 2828
  • 145

Tranh chấp về kỷ luật lao động

15-09-2015
TAND cấp huyện

Trong đơn khởi kiện ngày 29 tháng 11 năm 2014 được bổ sung ngày 07 tháng 5 năm 2015 và các lời khai tiếp theo tại Tòa án nhân dân Quận X, Thành phố HCM, nguyên đơn là bà NĐ_Võ Ngọc Sáng trình bày: Từ tháng 9 năm 2011, nguyên đơn bắt đầu làm việc tại BĐ_Ngân hàng thương mại cổ phần PĐ (viết tắt là BĐ_Ngân hàng PĐ) với vị trí ban đầu là Trưởng nhóm kinh doanh. Đến tháng 6 năm 2013, nguyên đơn được bổ nhiệm là Quyền Giám đốc phòng giao dịch TP – Chi nhánh TB. Ngày 22 tháng 4 năm 2014, BĐ_Ngân hàng PĐ ban hành quyết định số 452/2014/QĐ-AAAAA-NS điều chuyển và bổ nhiệm nguyên đơn vào vị trí Trưởng Quỹ tiết kiệm CVL – Chi nhánh PL.