cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

27/2014/LĐ-ST: Tranh chấp về kỷ luật lao động Sơ thẩm Lao động

  • 1898
  • 64

Tranh chấp về kỷ luật lao động

05-09-2014
TAND cấp huyện

Ngày 16/3/2011, bà NĐ_Như bắt đầu làm việc tại BĐ_Công ty cổ phần Thương mại Vĩnh An (viết tắt là BĐ_Công ty Vĩnh An), đến ngày 01/11/2011 bà NĐ_Như và BĐ_Công ty Vĩnh An có ký Hợp đồng lao động số 004HĐLĐ/2011 thời hạn 02 năm, bắt đầu làm việc từ ngày 01/11/2011 đến ngày 01/11/2013, tiền lương trong hợp đồng là 2.140.000 đồng/tháng, nhưng lương thực lãnh là 3.800.000 đồng/tháng bao gồm: tiền lương 3.600.000 đồng và tiền trợ cấp cơm trưa, tiền xăng là 200.000 đồng; công việc chính của bà NĐ_Như là nhân viên kiểm tra chất lượng hàng hóa. Ngày 15/01/2013, bà NĐ_Như nộp đơn xin nghỉ việc, thời gian bắt đầu nghỉ việc tính từ ngày 15/02/2013. Tuy nhiên, ngày 24/01/2013, bà NĐ_Như nhận được Quyết định xử lý kỷ luật số 01/2013/QĐKL của BĐ_Công ty Vĩnh An kỷ luật buộc thôi việc bà NĐ_Như kể từ ngày 24/01/2013. Cùng ngày, BĐ_Công ty Vĩnh An đã thanh toán cho bà NĐ_Như tiền lương, phụ cấp và tiền tăng ca từ ngày 02/01/2013 đến ngày 23/01/2013 là 3.300.000 đồng và hỗ trợ thêm số tiền tương đương 01 tháng lương là 3.600.000 đồng, BĐ_Công ty Vĩnh An không trả Sổ bảo hiểm xã hội cho bà NĐ_Như.


08/2013/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động) Sơ thẩm Lao động

  • 584
  • 30

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

18-09-2013
TAND cấp huyện

Ông NĐ_Trần Minh Hải vào làm việc tại BĐ_Công ty TNHH Viaton từ ngày 31/5/2005. Đến ngày 01/7/2007 hai bên ký kết hợp đồng lao động, ông NĐ_Hải nhận công việc thợ sơn gỗ, mức lương cơ bản 1.538.750 đồng. Công ty xét tăng lương theo thâm niên vào tháng 01 hàng năm. Đến tháng 4/2012 mức lương cơ bản của ông NĐ_Hải là 3.772.000 đồng, tháng 5/2012 Công ty xét tăng 5% lương cơ bản nhưng không tính vào lương cơ bản mà đưa vào tiền trách nhiệm nên toàn bộ công nhân của Công ty, có ông NĐ_Hải cùng tham gia phản ứng bằng hình thức đình công vào các ngày 09, 10 và 11 tháng 5 năm 2012.


14/2013/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động) Sơ thẩm Lao động

  • 634
  • 31

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

10-07-2013
TAND cấp huyện

Trong đơn khởi kiện ngày 02/12/2011 cùng lời trình bày của nguyên đơn – bà NĐ_Ngô Thị Thúy Nữ thì vào ngày 19/06/2010 bà vào thử việc tại BĐ_Công ty TNHH A-Sonac Logistics (Việt Nam) theo thư mời của công ty. Nội dung thư mời ghi thời gian thử việc là 06 tháng với mức lương 28.500.000đ/tháng, bà có trình bày với Công ty rằng với trình độ Đại học của bà thì thời gian thử việc là 60 ngày, nhưng công ty nói không đổi nội dung hợp đồng được vì đây là qui định của công ty.


03/2013/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động) Sơ thẩm Lao động

  • 525
  • 17

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

28-05-2013
TAND cấp huyện

Tại đơn khởi kiện, các bản tự khai và các biên bản hòa giải nguyên đơn bà NĐ_Lý Thị Bích Hà có ông Nguyễn Ngọc Hùng đại diện trình bày: Bà NĐ_Hà làm việc tại BĐ_Công ty TNHH Honden (sau đây gọi tắt là Công ty) từ ngày 07/7/2011 nhưng đến đầu tháng 11/2011 mới ký hợp đồng lao động (không số) có xác định thời hạn là 12 tháng, từ ngày 07/11/2011 đến ngày 06/11/2012, chức vụ là Trưởng phòng hành chính nhân sự, mức lương theo hợp đồng là 3.600.000 đồng/tháng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT và BHTN, tuy nhiên mức lương chính của bà NĐ_Hà là 16.000.000 đồng/tháng (theo phụ lục số 1 về lương và chế độ).


06/2013/LĐ-ST: Yêu cầu bồi thường thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật Sơ thẩm Lao động

  • 1236
  • 37

Yêu cầu bồi thường thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

07-05-2013
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện và lời trình bày của Nguyên đơn, Bà NĐ_Đặng Thị Kim Chi thì: Ngày 01/6/2011 bà được nhận vào làm việc tại BĐ_Công ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất Song Thư với mức lương thử việc 15.000.000 đồng/tháng, lương chính thức là 17.250.000 đồng, thời gian thử việc là 02 tháng. Những thỏa thuận này được ghi trong thư mời thử việc ngày 06/6/2011. Đến ngày 01/8/2011 bà ký hợp đồng lao động chính thức với Công ty kèm theo hợp đồng trách nhiệm. Mức lương chính thức là 17.250.000 đồng như thỏa thuận ban đầu, nhưng lương trong hợp đồng là 4.050.000 đồng (đây là mức lương để đăng ký với cơ quan Bảo hiểm xã hội quận TB).