cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

05/2009/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2325
  • 42

Tranh chấp hợp đồng thuê tài sản

12-03-2009

BĐ_Công ty Tín Nghĩa được thuê 1.145m2 để xây dựng trụ sở kinh doanh và xưởng sản xuất, phân theo thời gian đã sử dụng: Từ ngày 27/7/1002 đến ngày 31/12/1994 (17 tháng) đã sử dụng 640,10m2; từ ngày 31/12/1992 đến ngày 31/12/1993 (12 tháng) đã mở rộng thêm diện tích sử dụng 244m2; từ ngày 30/8/1994 đến ngày 31/12/1994 (4 tháng) mở rộng thêm diện tích sử dụng 260,90m2; từ ngày 01/01/1995 được tính chung diện tích 1.145 m2, giá trị và cách thanh toán: của năm 1994 là 27.478.605 đồng, từ năm 1995 lấy diện tích chung là 1.145m2 . Hợp đồng thuê đất được tính cho thời gian 10 năm theo đúng Điều lệ của BĐ_Công ty Tín Nghĩa. Đến ngày 12/9/1997, hai bên ký tiếp Phụ kiện hợp đồng số 01/PKHĐ, theo đó xác định diện tích sử dụng đất thuê của BĐ_Công ty Tín Nghĩa là 1442,5m2 gồm nhà xưởng là 1080m2, diện tích mở rộng và sân là 362,5m2, đơn giá thuê đất là 1850 đồng/m2/tháng. Hai bên sẽ đối chiếu hàng tháng, thanh toán dứt điểm.


05/2009/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 893
  • 26

Tranh chấp hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất

12-03-2009

BĐ_Công ty Tín Nghĩa được thuê 1.145m2 để xây dựng trụ sở kinh doanh và xưởng sản xuất, phân theo thời gian đã sử dụng: Từ ngày 27/7/1002 đến ngày 31/12/1994 (17 tháng) đã sử dụng 640,10m2; từ ngày 31/12/1992 đến ngày 31/12/1993 (12 tháng) đã mở rộng thêm diện tích sử dụng 244m2; từ ngày 30/8/1994 đến ngày 31/12/1994 (4 tháng) mở rộng thêm diện tích sử dụng 260,90m2; từ ngày 01/01/1995 được tính chung diện tích 1.145 m2, giá trị và cách thanh toán: của năm 1994 là 27.478.605 đồng, từ năm 1995 lấy diện tích chung là 1.145m2 . Hợp đồng thuê đất được tính cho thời gian 10 năm theo đúng Điều lệ của BĐ_Công ty Tín Nghĩa. Đến ngày 12/9/1997, hai bên ký tiếp Phụ kiện hợp đồng số 01/PKHĐ, theo đó xác định diện tích sử dụng đất thuê của BĐ_Công ty Tín Nghĩa là 1442,5m2 gồm nhà xưởng là 1080m2, diện tích mở rộng và sân là 362,5m2, đơn giá thuê đất là 1850 đồng/m2/tháng. Hai bên sẽ đối chiếu hàng tháng, thanh toán dứt điểm.


02/2006/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 762
  • 17

Tranh chấp hợp đồng dịch vụ phục vụ khách du lịch

05-04-2006

Ngày 10/6/2002 và ngày 10/01/2003, đại diện Chi nhánh BĐ_Công ty Queenbear tại MC, tỉnh QN trực thuộc BĐ_Công ty Queenbear là ông Trần Nho Kiên - giám đốc và ông Lê Hồng Thắng - Phó giám đốc Chi nhánh ký hợp đồng số 09/HĐ-KT và hợp đồng không số về việc phục vụ khách ăn uống với nhà hàng Hậu Lộc, nội dung hai bên thoả thuận như sau: Khách du lịch Trung Quốc ăn tại nhà hàng Hậu Lộc: giá ăn sáng là 10.000 đồng/xuất; giá ăn chính là 30.000 đồng/xuất, sau 3 tháng Chi nhánh BĐ_Công ty Queenbear sẽ thanh toán cho Nhà hàng Hậu Lộc tổng số tiền của tháng thứ nhất và (Thanh toán đuổi cho các tháng tiếp theo); nhà hàng Hậu Lộc sẽ trích lại tiền % cho Chi nhánh BĐ_Công ty Queenbear tại MC.


64/2007/KDTM -PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1455
  • 23

Tranh chấp hợp đồng mua bán xăng dầu

03-07-2007
Tòa phúc thẩm TANDTC

101/2009/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1919
  • 40

Tranh chấp hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng

14-07-2009
Tòa phúc thẩm TANDTC