cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

01/2019/KDTM-ST: Yêu cầu công nhận và cho thi hành Phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Sơ thẩm Lao động

  • 12380
  • 195

Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam Phán quyết của trọng tài nước ngoài

12-07-2019
TAND cấp tỉnh

Phán quyết Trọng tài ngày 23/5/2014 nếu được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam sẽ trái với công lý hiên nhiên và trái với các nguyên tắc cơ bản của Bộ luật dân sự Việt Nam về quyền bình đẳng, quyền được pháp luật bảo hộ như nhau về tài sản. Nên Phán quyết Trọng tài ngày 23/5/2014 của Trung tâm Trọng tài Thái Lan thuộc trường hợp không được công nhận theo Điểm b, Khoản 2, Điều 459/ BLTTDS.


111/2017/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Sơ thẩm Lao động

  • 16866
  • 268

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

26-04-2017
TAND cấp huyện

Công ty không đồng ý yêu cầu của nguyên đơn vì công ty không phải đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà công ty cho bà NĐ_Phụng nghỉ việc do công ty gặp khó khăn về kinh tế, thu hẹp sản xuất (công ty làm ăn thua lỗ liên tục 03 năm, không có đơn hàng sản xuất). Bản thân công việc của bà NĐ_Phụng là may giày thủ công nên không thể sắp xếp được công việc khác


110/2017/LĐST: Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Sơ thẩm Lao động

  • 13431
  • 129

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

24-04-2017
TAND cấp huyện

Trong quá trình làm việc Công ty cho rằng bà NĐ_Hoa có lỗi trong việc làm sai hàng nên ngày 30/01/2013 đã ra quyết định số 04/01/QĐBTV/2013 đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, buộc bà NĐ_Hoa nghỉ việc từ ngày 01/02/2013


431/2017/LĐ-ST: Tranh chấp tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ có hưởng lương và trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động Sơ thẩm Lao động

  • 12185
  • 100

Tranh chấp tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ có hưởng lương và trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động

23-03-2017
TAND cấp huyện

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà NĐ_Huỳnh Thị Ánh Ngọc buộc BĐ_Công ty cổ phần Nước giải khát Chu Anh có nghĩa vụ trả 6.833.333 (Sáu triệu tám trăm ba mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba) đồng tiền trợ cấp thôi việc cho bà NĐ_Huỳnh Thị Ánh Ngọc.


390/2017/LĐ-ST: Tranh chấp về trường hơp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Sơ thẩm Lao động

  • 12729
  • 128

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

21-03-2017
TAND cấp huyện

Bị đơn khẳng định giữa hai bên không thỏa thuận ký kết bất kỳ hợp đồng lao động nào và bị đơn không đơn phương chấm dút hợp đồng lao động trái pháp luật với nguyên đơn nên bị đơn không đồng ý với các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vì: - Theo quy định của pháp luật, thỏa thuận thử việc không bắt buộc phải lập thành văn bản, hai bên đã thống nhất thỏa thuận thử việc thứ hai và nguyên đơn tiếp tục thử việc tại vị trí mới;