cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

17/2012/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1695
  • 27

Tranh chấp hợp đồng mua bán cà phê

06-08-2012
TAND cấp huyện

Tại đơn khởi kiện ngày 14/9/2011 và các lời khai tiếp theo tại Tòa án nhân dân quận Y, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn là ông Nguyễn Đăng Thanh trình bày: Tại các ngày 14/9/2009 và ngày 18/9/2009, NĐ_Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Đại Thành (NĐ_Công ty Đại Thành) có ký kết với BĐ_Công ty TNHH dịch vụ hàng hải và thương mại Bình Minh (BĐ_Công ty Bình Minh) 06 Hợp đồng kinh tế số 107, 108, 109, 110, 116, 117/CN-09 về việc mua bán cà phê. Theo đó, tổng số lượng cà phê mà BĐ_Công ty Bình Minh phải giao cho NĐ_Công ty Đại Thành là 712.800 kg với tổng số tiền là 17.035.920.000 (Mười bảy tỷ không trăm ba mươi lăm triệu chín trăm hai mươi nghìn) đồng.


505/2006/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 904
  • 12

Tranh chấp hợp đồng mua bán cà phê

06-10-2006
TAND cấp tỉnh

Ngày 02/2/2005, NĐ_Xí nghiệp tư doanh thương mại Hoa Lài có ký Hợp đồng kinh tế số 10/MEC-PM/CP05 bán cho BĐ_Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Sản phẩm Cơ khí Thành An (thông qua Chi nhánh của công ty tại Thành phố HCM là MECANIMEX SÀI GÒN) số lượng 54 tấn cà phê Robusta loại 1 với giá bán dựa trên giá tháng 3/2005 của thị trường Luân Đôn trừ đi 70 USD/tấn.


510/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1589
  • 33

Tranh chấp hợp đồng mua bán cà phê

30-03-2007
TAND cấp tỉnh