cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

206/2010/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phiếu Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1057
  • 28

Tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phiếu

26-11-2010
Tòa phúc thẩm TANDTC

Theo hợp đồng ngày 12/12/2007 (Thực tế ngày 27/12/2007) ông Hồ Minh NĐ_Chinh có ký hợp đồng (giấy tay) vói ông BĐ_Hồ Hán Dương để mua 3.300 cổ phiếu của Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA, với giá trị mỗi cổ phiếu là 30.000 đồng. Theo đó, ông NĐ_Chinh thanh toán đủ cho ông BĐ_Dương. Phía ông BĐ_Dương có nghĩa vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu sang tên cho ông NĐ_Chinh, ngay sau khi ông BĐ_Dương nhận được giấy chứng nhận cổ đông của Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA. Thời gian chậm nhất để ông BĐ_Dương thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu cho ông NĐ_Chinh là ngày 31/12/2008. Trong trường hợp, hết ngày 31/12/2008, ông BĐ_Dương không thực hiện được nghĩa vụ sang tên cho ông NĐ_Chinh (không vì bất cứ lý do nào), thì ông BĐ_Dương phải hoàn trả toàn bộ số tiền 99.000.000 đồng cho ông NĐ_Chinh, kèm lãi suất hàng tháng là 1 %/tháng kể từ ngày ký hợp đồng.


1073/2009/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phiếu Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 988
  • 17

Tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phiếu

04-05-2009
TAND cấp tỉnh

Chấp thuận lời đề nghị của BĐ_Công Ty Cổ Phần Lá Xuân, ngày 03/12/2004 và 18/02/2005, ông NĐ_Nguyễn Hoàng Sinh đã nộp tiền vào công ty để mua 1.700 cổ phần của công ty với giá 300.000 đồng/cổ phần, tổng cộng là 510.000.000 đồng. - Sau đó, do BĐ_Công Ty Cổ Phần Lá Xuân không chịu làm thủ tục công nhận ông là cổ đông của công ty đồng thời cũng do bất đồng về quan điểm hợp tác và làm việc, ông NĐ_Sinh đã yêu cầu công ty phải hoàn trả lại toàn bộ khoản tiền mà ông đã nộp cho công ty để mua cổ phần nói trên. BĐ_Công Ty Lá Xuân đã hoàn trả cho ông NĐ_Sinh 70.000.000 đồng, nhưng phần tiền còn lại 440.000.000 đồng thì không đồng ý trả lại mà chỉ đồng ý để cho ông NĐ_Sinh sang nhượng cổ phần.


821/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng hứa mua hứa bán cổ phiếu Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 6504
  • 157

Tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phiếu

17-05-2016
TAND cấp huyện

Vào ngày 15/1/2008, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Tín (sau này đổi tên thành NĐ_Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Phú Thọ) (sau đây gọi tắt là Công ty Bảo Tín, NĐ_Công ty Phú Thọ) và ông BĐ_Nguyễn Thành Hải có ký một Hợp đồng Hứa mua hứa bán cổ phiếu số 03/TCMS 2008. Theo đó Công ty Bảo Tín hứa mua và ông BĐ_Hải hứa bán 400.000 cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của LQ_Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Đạt, giá chuyển nhượng là 14.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị chuyển nhượng là 5.600.000.000 đồng. Cùng ngày Công ty Bảo Tín đã chuyển tiền thanh toán cho ông BĐ_Nguyễn Thành Hải toàn bộ số tiền theo đúng hợp đồng nêu trên thông qua đơn vị chuyển tiền là LQ_Công ty Cổ phần Tư Vấn và Đầu Tư Rủi Ro. LQ_Công ty Cổ phần Tư Vấn và Đầu Tư Rủi Ro xác nhận đã chuyển tiền cho LQ_Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Đạt dưới tên đăng ký là ông BĐ_Hải.


01/2015/KDTM-GĐT: Tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phiếu Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3425
  • 180

Tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phiếu

12-01-2015

Hợp đồng thứ nhất lập ngày 30/5/2008 có nội dung ông BĐ_Trần Linh (bên A) chuyển nhượng 20.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần thủy điện sông Ba Hạ cho ông NĐ_Đoàn Cửu Vân (Bên B) có giá gốc là 10.000 đồng/cổ phiếu; giá chuyển nhượng là 13.600 đồng/1 cổ phiếu. Tổng giá trị hợp đồng là 272.000.000 đồng; trong đó, bên B thanh toán cho bên A số tiền chênh lệch 72.000.000 đồng ngay sau khi ký hợp đồng, số tiền còn lại bên B thanh toán cho bên A để nộp tiền góp vốn điều lệ cho Công ty theo tiến độ quy định của Công ty được chia làm 3 đợt, cụ thể: đợt 1: nộp 20% giá trị mua đến ngày 31/5/2008; đợt 2: 40% giá trị mua đến ngày 31/8/2008 và đợt 3: nộp 40% giá trị mua sẽ thông báo sau. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực đến khi bên A đã hoàn tất các thủ tục pháp lý sang tên sổ cổ đông cho bên B.


159/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 4083
  • 243

Tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phiếu

15-09-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC