cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

07/2009/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1286
  • 44

Tranh chấp hợp đồng mua bán đá

30-03-2009

NĐ_Công ty Conesa bán cho Công ty Mamban do bà BĐ_Thảo đại diện lô hàng 626,350m2 đá Granite các loại, trị giá 11.524,14USD, chất lượng theo mẫu đã được đồng ý của đại diện bên mua; bên mua nghiệm thu hàng hóa trước khi cho (nạp) hàng vào Container tại nhà máy bên bán; bên mua đặt cọc trước 30.000.000 VND, phần còn lại sẽ thành toán đủ 100% giá trị thực tế của lô hàng trước khi cho (nạp) hàng vào Container; hàng hóa được chuẩn bị đầy đủ và giao hàng sau 15 ngày (+5) ngày) kể từ ngày nhận tiền đặt cọc; hiệu lực hợp đồng đến ngày 31/8/2005; những bất đồng phát sinh nếu có sẽ được giải quyết qua phân xử, quyết định cuối cùng là do Ủy ban trọng tài quốc tế thuộc Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam phán xét có tham khảo Incoterms 2000.


55/2008/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1071
  • 16

Tranh chấp hợp đồng mua bán đá

07-03-2008
Tòa phúc thẩm TANDTC