cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

280/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhựa các loại Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 692
  • 14

Tranh chấp hợp đồng mua bán hạt nhựa các loại

02-12-2014
TAND cấp huyện

Vào năm 2012, Nguyên đơn và Bị đơn có ký các hợp đồng sau: 1. Hợp đồng số ERC-CTC 12050001 ngày 02/5/2012, theo nội dung hợp đồng Nguyên đơn bán cho Bị đơn nhựa Alkyd Resin Er – 111-M-80SHV với số lượng 4.000 kg, giá bán 37.273 đồng/kg. Giá trị hợp đồng là 164.001.200 đồng. Thời hạn thanh toán 30 ngày kể từ ngày nhận hàng. Ngày 04/5/2012 và ngày 07/5/2012, Nguyên đơn đã xuất hàng và xuất hóa đơn giá trị gia tăng số 0000314 ngày 07/5/2012 cho Bị đơn.


58/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 888
  • 8

Tranh chấp hợp đồng mua bán hạt nhựa các loại

21-05-2007
TAND cấp tỉnh