cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

22/2015/KDTM - ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán máy móc Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 926
  • 29

Tranh chấp hợp đồng mua bán máy móc

08-05-2015
TAND cấp huyện

Trong đơn khởi kiện ngày 14/01/2014 và tại Tòa, nguyên đơn NĐ_Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Minh Quân (sau đây gọi tắt là NĐ_Công Ty Minh Quân) có đại diện theo ủy quyền trình bày: Vào ngày 16/7/2013 NĐ_Công Ty Minh Quân với BĐ_Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thép Ninh Quân (sau đây gọi tắt là BĐ_Công Ty Ninh Quân) có ký hợp đồng mua bán hàng hóa là hệ thống máy móc thiết bị và khuôn mẫu cán tôn, tổng giá trị hợp đồng là 400.000.000 đồng. Thực hiện hợp đồng, NĐ_Công Ty Minh Quân đã tạm ứng cho BĐ_Công Ty Ninh Quân số tiền 160.000.000 đồng tương đương 40% trị giá hợp đồng theo thỏa thuận tại Điều III (phiếu chi ngày 19/7/2013) .


10/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán máy móc Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2862
  • 109

Tranh chấp hợp đồng mua bán máy móc

09-01-2014
TAND cấp huyện

Ngày 13/12/2011 nguyên đơn ký hợp đồng mua bán số VNX 1102.11-01 với BĐ_Công Ty CP Môi Trường Khang Việt (gọi tắt là BĐ_Công Ty Khang Việt). Trong quá trình thực hiện hợp đồng nguyên đơn đã giao hàng cho bị đơn gồm: 6 máy bơm Model FEKA VS 1000T-NA (11.216.509 x 6) có trị giá 67.299.054 đồng, 2 máy bơm Model FEKA VS 750T-NA (9.268.937 x 2) có trị giá 18.537.874 đồng 2 loại hàng này giao cùng ngày 20/3/2012 đã xuất hóa đơn ngày 22/3/2012, số 0000140; ngày 16/4/2012 giao 11 Khớp nối tự động (3.144.868 x 11) có trị giá 34.593.548 đồng, đã xuất hóa đơn 000147 ngày 17/4/2012 và ngày 20/3/2012 giao 01 máy bơm Model FEKA VS 750T-NA có giá trị 9.268.937 đồng, chưa xuất hóa đơn vì giao dư, không có số lượng trong hợp đồng, ngày 19/4/2012 bị đơn có thông báo cho nguyên đơn là không nhận 2 máy bơm Model FEKA VS 550T-NA chứ không phải nguyên đơn không giao


281/2015/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 5495
  • 190

Tranh chấp hợp đồng mua bán máy móc

22-09-2015
TAND cấp huyện

Ngày 09/9/2013 Nguyên đơn, NĐ_Công ty TNHH Cơ điện RPG và bị đơn, BĐ_Công ty TNHH Nhật Cao Chính Quang ký kết Hợp đồng kinh tế số 130901/HĐKT/APS-UL với nội dung nguyên đơn bán cho bị đơn 01 tổ máy phát điện KH440 và các phụ kiện đi kèm với tổng giá trị là 1.166.000.000đ. Phương thức thanh toán: đợt 1: thanh toán 30% trên tổng giá trị hợp đồng; đợt 2: thanh toán 60% trong thời hạn 30 ngày sau khi giao máy đến công trình; đợt 3: thanh toán 10% sau khi nghiệm thu máy. Ngày 02/11/2013 hai bên tiếp tục ký với nhau Hợp đồng kinh tế số 150913/HĐKT/APS-UL với nội dung nguyên đơn bán cho bị đơn 01 máy phát điện Kohler model 350Reozv và các phụ kiện theo miêu tả trong hợp đồng với tổng giá trị hợp đồng là 750.508.000đ. Phương thức thanh toán cũng chia làm 3 đợt như Hợp đồng 130901/HĐKT/APS-UL.


1027/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1038
  • 14

Tranh chấp hợp đồng mua bán máy móc

22-06-2007
TAND cấp tỉnh

877/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1126
  • 7

Tranh chấp hợp đồng mua bán máy móc

30-05-2007
TAND cấp tỉnh