cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

17/2012/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán giấy Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 689
  • 7

Tranh chấp hợp đồng mua bán giấy

28-09-2012
TAND cấp huyện

Tại đơn khởi kiện ngày 08/02/2012 đại diện nguyên đơn NĐ_Công Ty TNHH Sản Xuất Giấy và Bao Bì Phước Châu trình bày: Năm 2010 NĐ_Công Ty TNHH Sản Xuất Giấy và Bao Bì Phước Châu có cung cấp cho BĐ_Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Tấn Đại Phong với số lượng giấy cuộn carton tổng giá trị là 28.685.250 đồng đã có thuế VAT. BĐ_Công ty Tấn Đại Phong đã đối chiếu và xác nhận công nợ với NĐ_Công Ty TNHH Sản Xuất Giấy và Bao Bì Phước Châu nhưng đến nay BĐ_Công ty Tấn Đại Phong vẫn chưa thanh toán tiền mua hàng còn thiếu cho NĐ_Công Ty Phước Châu.


629/2006/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 522
  • 7

Tranh chấp hợp đồng mua bán giấy

11-12-2006
TAND cấp tỉnh

Thực hiện hợp đồng, nguyên đơn đã giao số lượng hàng theo đúng yêu cầu của BĐ_Công ty Hải Anh. Ngày 15/3/2006, BĐ_Công ty Hải Anh có văn bản đề nghị chậm nhất đến 05/4/2006 sẽ trả dứt số nợ tính đến tháng 12/2005. Ngày 16/5/2006 hai bên ký bản đối chiếu công nợ, xác định số nợ tiền hàng mà BĐ_Công ty Hải Anh chưa thanh toán là 91.650.000 đồng. Sau đó, BĐ_Công ty Hải Anh đã thanh toán được 6.000.000 đồng. Theo công văn số 162/HONGHA JSC/CV ngày 27/6/2006, NĐ_Công ty Hồng Hà đồng ý cho BĐ_Công ty Hải Anh thanh toán dứt điểm công nợ chậm nhất đến ngày 9/9/2006. Tuy nhiên tính đến ngày 28/9/2006, BĐ_Công ty Hải Anh vẫn còn nợ NĐ_Công ty Hồng Hà số tiền là 85.650.000 đồng.


06/2007/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 764
  • 14

Tranh chấp hợp đồng mua bán giấy

05-06-2007