cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

02/2012/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2099
  • 82

Tranh chấp hợp đồng mua bán dầu DO

30-03-2012
TAND cấp huyện

Trong đơn khởi kiện ngày 09/6/2011 và các lời khai trong qúa trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn NĐ_NĐ_Tổng công ty hàng hải VN-Công ty TNHH một thành viên (sau đây gọi tắt là NĐ_Tổng công ty hàng hải VN) do ông Nguyễn Bình Hà đại diện trình bày: Giữa Công ty Hàng hải Vinalines NT là chi nhánh của NĐ_Tổng công ty hàng hải VN và BĐ_Công ty cổ phần vận tải dầu Việt Đông có ký Hợp đồng mua bán dầu tạm nhập tái xuất số 06/PVOS-VINALINES/01-2011/B. Theo đó, BĐ_Công ty Việt Đông bán cho Công ty Hàng hải Vinalines NT mặt hàng dầu FO và DO. Bên Công ty Hàng hải Vinalines NT thanh toán 50% giá trị lô hàng trước khi nhận hàng, 50% còn lại sẽ thanh toán trong vòng 15 ngày cho từng lô hàng kể từ ngày Bên B nhận hàng và được ký nhận trên Biên bản giao nhận hàng.


08/2012/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1240
  • 31

Tranh chấp hợp đồng mua bán dầu DO

31-05-2012