cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

03/2013/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán bê tông Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2673
  • 17

Tranh chấp hợp đồng mua bán bê tông

09-04-2013
TAND cấp huyện

Ngày 27/02/2012 NĐ_Công ty TNHH Bê tông Lavarge Việt Nam (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Lavarge Việt Nam có ký hợp đồng số SALES/LCV0027_2012 với BĐ_Công ty cổ phần Nam Hà về việc bán bê tông. Thực hiện hợp đồng, NĐ_Công ty Lavarge Việt Nam đã nhiều lần cung cấp bê tông cho BĐ_Công ty cổ phần Nam Hà tại công trình 35-37 Hồ Hảo Hớn, phường CG, Quận Y, TP.HCM. Tính đến thời điểm hiện nay, BĐ_Công ty cổ phần Nam Hà còn nợ số tiền hàng gốc chưa thanh toán là 888.012.526 đồng. Nay nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn trả ngay 01 lần số tiền mua hàng còn thiếu sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. Đồng thời yêu cầu bị đơn phải chịu số tiền lãi do chậm thanh toán tiền mua hàng theo mức lãi suất 1,5%/ tháng, tiền lãi tạm tính đến ngày 14/1/2013 là 112.777.458 đồng và yêu cầu tiếp tục tính lãi chậm thanh toán cho đến ngày Tòa xét xử vụ án.


25/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán bê tông Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 852
  • 18

Tranh chấp hợp đồng mua bán bê tông

15-07-2014
TAND cấp huyện

Ngày 16/08/2011 NĐ_Công ty cổ phần An Linh (gọi tắt là NĐ_Công ty An Linh) có ký kết hợp đồng mua bán số 047/HDMB/2011 với BĐ_Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Khang (gọi tắt là BĐ_Công ty Phúc Khang) về việc cung cấp mặt hàng: bê tông trộn sẳn. Về phương thức thanh toán: bên mua sẽ trả chậm trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao nhận hàng xong của từng đợt hàng căn cứ vào biên bản nghiệm thu khối lượng và/hoặc hóa đơn bán hàng. Nếu bên mua thanh toán trễ hạn thì phải chịu lãi suất quá hạn là 2%/tháng.


18/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán bê tông Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1034
  • 21

Tranh chấp hợp đồng mua bán bê tông

20-05-2014
TAND cấp huyện

Ngày 04/7/2011, NĐ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thanh Minh-Chi nhánh Cần Thơ (gọi tắt là NĐ_Công ty Thanh Minh) và BĐ_Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Nga (gọi tắt là BĐ_Công ty Hoa Nga) có ký kết hợp đồng mua bán số 328/2011-Bê-tông. Theo nội dung hợp đồng thì NĐ_Công ty Thanh Minh sẽ cung cấp (bán) bê-tông cho Công ty Cổ phần Hằng An tại công trình cầu Cái Răng Bé thuộc quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Theo Điều 3 của Hợp đồng nêu trên thì BĐ_Công ty Hoa Nga sẽ tạm ứng 50% giá trị của mỗi đợt đỗ trước khi cung cấp bê-tông, 50% còn lại sẽ được thanh toán theo đợt đỗ kế tiếp, mỗi đợt đỗ cách nhau không quá 15 ngày.


26/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán bê tông Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 636
  • 13

Tranh chấp hợp đồng mua bán bê tông

18-03-2014
TAND cấp huyện

Ngày 22/8/2012 NĐ_Công ty TNHH Minh Liên (gọi tắt là NĐ_Công ty Minh Liên) và BĐ_Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phúc Lương (gọi tắt là BĐ_Công ty Phúc Lương) có ký hợp đồng số 7237/2012-Bêtông để NĐ_Công ty Minh Liên cung cấp bêtông cho BĐ_Công ty Phúc Lương tại trung tâm thương mại Tofoco. Theo Điều 4 về phương thức thanh toán của hợp đồng, BĐ_Công ty Phúc Lương sẽ thanh toán trước 70% tiền mua bê- tông cho mỗi đợt đặt hàng, 30% còn lại sẽ được thanh toán ngay sau khi có kết quả nén mẫu 28 ngày. Trong trường hợp thanh toán trễ hạn thì lãi suất được tính theo lãi suất của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.


46/2015/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán bê tông Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1772
  • 41

Tranh chấp hợp đồng mua bán bê tông

28-09-2015
TAND cấp huyện

Trong đơn khởi kiện và lời khai tại Tòa án, nguyên đơn là NĐ_Công ty TNHH Kiều Oanh có người đại diện theo ủy quyền là ông Nguyễn Nhân Luân trình bày: Ngày 24/10/2010, NĐ_Công ty TNHH Kiều Oanh và BĐ_Công ty Hải Minh ký Hợp đồng mua bán bê tông tươi số 131/2010/HĐMB/CPHH với nội dung BĐ_Công ty Hải Minh cung cấp cho NĐ_Công ty TNHH Kiều Oanh bê tông tươi mác M25R28B với khối lượng tạm tính là 500m3. BĐ_Công ty Hải Minh bảo đảm cường độ bê tông đúng mác trên mẫu thử lập phương (150cm x 150cm x 150cm) do BĐ_Công ty Hải Minh cung cấp. Nếu bê tông trên mẫu thử không đạt mác quy định, trách nhiệm của BĐ_Công ty Hải Minh là bồi hoàn bê tông cốt thép, cốp pha và công lao động, chỉ đối với phần kết cấu chịu ảnh hưởng. Thực hiện theo hợp đồng, BĐ_Công ty Hải Minh đã giao bê tông cho NĐ_Công ty TNHH Kiều Oanh nhưng khi kiểm tra nén mẫu thử sau 28 ngày chất lượng bê tông tươi mác M250 không đạt chất lượng theo đúng Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. NĐ_Công ty TNHH Kiều Oanh đã thuê Trung tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng Miền Nam kiểm định có sự chứng kiến của BĐ_Công ty Hải Minh.