cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

36/2013/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán khoai mì lát Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1437
  • 18

Tranh chấp hợp đồng mua bán khoai mì lát

29-08-2013
TAND cấp huyện

NHẬN THẤY: Theo đơn khởi kiện và bản tự khai, biên bản hòa giải do ông NĐH làm đại diện và do bà NĐ_Đỗ Thị Xuân Hoa trình bày: Ngày 28/12/2011, Bà NĐ_Đỗ Thị Xuân Hoa là chủ doanh nghiệp tư nhân thức ăn chăn nuôi Thanh Hoa ( kể từ sau gọi là doanh nghiệp tư nhân Thanh Hoa) và BĐ_Công ty cổ phần Thịnh Phát ( kể từ sau gọi là BĐ_Công ty Thịnh Phát) do bà Nguyễn Thị Mừng làm đại diện ký hợp đồng mua bán hàng hóa số 25/2011/HĐKT và ngày 11/01/2012 ký hợp đồng số 06/2012/HĐKT. Đối tượng mua bán trong hai hợp đồng trên là mì lát cục. Trong đó hợp đồng số 25/2011/HĐKT ngày 28/12/2012, hai bên thỏa thuận mua bán với số lượng là 1.345.867kg, đơn giá là 4.819,92đ/kg (chưa bao gồm VAT). Tổng giá trị của hợp đồng là 6.486.967.350đ. Đối với hợp đồng số 06/2012/HĐKT, khối lượng mua bán là 820.875kg, đơn giá là 4.394,27đ/kg. Tổng giá trị của hợp đồng là 3.607.143.935đ.


162/2015/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3754
  • 123

Tranh chấp hợp đồng mua bán khoai mì lát

22-07-2015
TAND cấp huyện

Nguyên đơn, do ông Long đại diện trình bày: Ngày 12 tháng 03 năm 2013, NĐ_Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Dịch vụ Chu Tước (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Chu Tước) đã ký kết Hợp đồng mua bán mì lát khô số 120313/HV-CT với BĐ_Công ty TNHH Hạ Vàng (gọi tắt là BĐ_Công ty Hạ Vàng). NĐ_Công ty Chu Tước đã tạm ứng cho BĐ_Công ty Hạ Vàng số tiền 3.680.000.000 đồng (tương đương 40% giá trị hợp đồng) căn cứ theo phiếu uỷ nhiệm chi lập ngày 14/03/2013 như đã thoả thuận trong Hợp đồng. Theo đó, BĐ_Công ty Hạ Vàng có nghĩa vụ giao hàng bắt đầu từ ngày 15 đến ngày 20/03/2013 cho NĐ_Công ty chúng tôi (Điều 4). Tuy nhiên, hết thời hạn giao hàng BĐ_Công ty Hạ Vàng vẫn không chịu giao hàng như đã thoả thuận trong Hợp đồng.


03/2009/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1122
  • 41

Tranh chấp hợp đồng mua bán khoai mì lát

09-04-2009

Ngày 20/3/2006, NĐ_Công ty TNHH thương mại Đông Minh (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Đông Minh) ký Hợp đồng số 34/HĐĐN-06 mua khoai mì lát của BĐ_Doanh nghiệp tư nhân Nguyên Linh (sau đây gọi tắt là BĐ_DNTN Nguyên Linh) số lượng 3.000 tấn, đơn giá 1,73 triệu đồng/1tấn, tổng giá trị hợp đồng là 5,19 tỷ đồng (BL 45). Ngày 09/5/2006, NĐ_Công ty Đông Minh tiếp tục ký Hợp đồng số 35/HĐĐN-06, mua khoai mì lát của BĐ_Doanh nghiệp tư nhân Nguyên Linh, số lượng 2.000 tấn, đơn giá 1,73 triệu đồng/tấn, tổng giá trị hợp đồng là 3,46 tỷ đồng (BL48). Tổng giá trị hai hợp đồng là 8,65 tỷ đồng.