cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

05/2009/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng gia công khác Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 784
  • 14

Tranh chấp hợp đồng gia công khác

30-12-2009
TAND cấp tỉnh

NĐ_Công ty cổ phần cơ khí Cửu Long (Cửu Long) có sản xuất và lắp đặt cho BĐ_Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Phụng Anh (BĐ_Phụng Anh) các tài sản theo hợp đồng cụ thể như sau: - Hợp đồng kinh tế số 18 ngày 26/3/2007, bồn chứa 200m3 giá trị 1 11.500.000 đồng và phần phát sinh thêm là 5.915.000 đồng. Hợp đồng này đã thực hiện xong, phía BĐ_Phụng Anh đã thanh toán còn lại số tiền 84.415.000 đồng. 145.750.0 Hợp đồng kinh tế số 19 ngày 27/3/2007 bồn chứa 300m3, giá trị 145.750.000 đồng và phàn phát sinh thêm là 15.614.000 đồng, hợp đồng này đã thực hiện xong, BĐ_Phụng Anh đã thanh toán còn lại 117.364.000 đồng.


2339/2009/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng mua bán khác Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2599
  • 158

Tranh chấp mua bán hàng hóa khác

04-12-2009
TAND cấp tỉnh

Theo đơn khởi kiện ngày 02/01/2009 cùng các tài liệu khác của nguyên đơn trình bày: Ngày 05/5/2008 NĐ_Công ty Mạnh Quỳnh (từ đây viết tắt là NĐ_Công ty Mạnh Quỳnh) và TNHH BĐ_Công ty An Minh (từ đây viết tắt là BĐ_Công ty An Minh) có ký hợp đồng mua bán số S262ES/2008 (từ đây viết tắt là hợp đồng), theo đó NĐ_Công ty Mạnh Quỳnh bán cho BĐ_Công ty An Minh mặt hàng mực ống nguyên con, chất lượng đạt tiêu chuẩn nhập khẩu thị trường Italy, số lượng 2.300 thùng, trị giá 87.750USD, thanh toán bằng tiền đồng VN, là 1.490.324.062đ.