cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

06/2015/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 4447
  • 306

Tranh chấp bảo lãnh ngân hàng

22-01-2015
TAND cấp huyện

Theo NĐ_Công ty Thanh Minh thì LQ_Công ty Tân Vũ đã vi phạm nghiêm trọng Hợp đồng PNH-KEN/2011/04 nên ngày 08/07/2011, NĐ_Công ty Thanh Minh gửi Công văn số 248B/2011/VB-TN yêu cầu LQ_Công ty Tân Vũ phải trả lại số tiền ứng trước nhưng LQ_Công ty Tân Vũ không thực hiện, BĐ_Ngân hàng Hải Hà cũng từ chối trách nhiệm bảo lãnh dù đã nhận được yêu cầu. Do đó, NĐ_Công ty Thanh Minh căn cứ các Thư bảo lãnh và Thư gia hạn bảo lãnh do BĐ_Ngân hàng Hải Hà – Chi nhánh Sài Gòn phát hành khởi kiện yêu cầu BĐ_Ngân hàng Hải Hà phải thanh toán tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng, tiền bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước và tiền lãi phát sinh tính đến ngày 19/11/2014, tổng số tiền là: 71.325.119.271 đồng


06/2015/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2224
  • 63

Tranh chấp hợp đồng lắp đặt hệ thống nhôm kính và vách nhôm kính

23-04-2015
TAND cấp huyện